Til hovedinnhold
Norsk English

Ny ledelse i NCE Raufoss klyngen

Fra venstre: Svein Terje Strandlie, Sverre Narvesen og Christopher Braathen. Foto: NCE Raufoss
NCE Raufoss har fått en ny klyngeleder. Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing, tar over ledelsen etter Sverre Narvesen.

Sverre Narvesen har vært leder for NCE Raufoss helt siden oppstarten i 2006, og faktisk før det også, fra forprosjektet som startet i 2004. Kontinuitet er en viktig suksessfaktor, og det manglet ikke på lovord da Sverre ble takket av i går. Sverre har gjort en formidabel innsats for industrien, klyngen og regionen, både gjennom å bygge opp et svært sterkt felles miljø for forskning, utvikling og innovasjon samt ikke minst bidratt til en helt annen synlighet enn tidligere.

I dag er industrien i og rundt Raufoss godt kjent nasjonalt og synlig både politisk og i media. Resultatene gjennom det tiårige programmet er imponerende, og NCE Raufoss scorer høyt på alle evalueringer. Sverre ble formelt takket av av Christopher Braathen, leder i styringsgruppen. Christopher overrakte en spesialdesignet skulptur inspirert av klyngens egen innovasjonspris Kubistprisen, selvfølgelig maskinert i aluminium.

Som ny klyngeleder valgte styringsgruppen Svein Terje Strandlie, nytilsatt administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing, til stor akklamasjon. På styringsgruppemøtet la Svein Terje vekt på de utfordringene og mulighetene klyngen og norsk industri står overfor i sitt innlegg. Omstillingsbehovet i Norge er godt dokumentert og representerer både betydelige utfordringer og store muligheter.

– Vår klynge bør være godt posisjonert for å spille en sentral rolle i dette arbeide. Samtidig skal klyngearbeidet bidra til enda mer effektive og smarte bedrifter. Det er nå flere strategisk viktige nasjonale prosesser å følge med på, spesielt Klynger som omstillingsmotor og Katapult, to store program der NCE Raufoss skal ta sentrale roller og bidra aktivt til økt verdiskapning, forteller Svein Terje.

Vi takker Sverre for hans fantastiske innsats de siste 11 årene, og gratulerer Svein Terje med hans nye rolle som klyngeleder.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCE Raufoss

Prosjektvarighet:

01.07.2006 - 31.12.2020