Til hovedinnhold
Norsk English

Velkommen til Lean koordinatortreff

SINTEF Raufoss Manufacturing inviterer til Lean koordinatortreff den 12. og 13. september 2017. For deg som vil utveklse erfaringer med andre, og øke din kompetanse innen ditt fag.

Å arbeide systematisk med et forbedringskonsept som koordinator eller leder, er en spennende og krevende rolle. Som endringsleder er det mange metoder og verktøy du kan anvende, men hvordan anvender du disse?

Det er ofte ikke noen fasit eller bok som forteller hva du skal gjøre, men derimot en mengde eksempler og beskrivelser. Vi i SINTEF mener det er viktig å holde kontakten med andre i tilsvarende rolle som deg selv. Dette for en kan høste erfaringer fra andre i ditt nettverk.

Dette koordinatortreffet er en mulighet til, sammen med andre koordinatorer- og endringsledere, å utveksle erfaringer i ulike former av nettverk. Treffet hjelper deg til å støtte din rolle.

En ser ofte at rollen som endringsleder kan oppfattes som utfordrende, og du, som alle andre, trenger entusiasme og drivkraft for å utøve rollen på en god måte. Å få et lite pusterom, bygge nettverk og bli oppdatert på hva som skjer hos andre er en god inspirasjonskilde.

Dette treffet er lagt opp delvis som erfaringsutveksling mellom endringsledere, og det å gi spisskunnskaå innen visse emner. Deltakerne bygger nettverk for å utvikles, teste nye ideer, skaffe kontakter og muligheten for samarbeid med andre virksomheter.

Treffet passer for

Alle som er ansvarlig for drive forbedringsarbeidet/Lean på sin arbeidsplass.

Praktiske opplysninger

  • Koordinatortreffet gjennomføres hos SINTEF Raufoss Manufacturing på Raufoss.
  • Maks 20 deltagare.
  • Pris: 6.750,- eks mva som faktureres ved påmelding.
  • Kostnad for hotell dekkes av den enkelte deltaker.

Spørsmål kan rettes til

Kontaktperson