Til hovedinnhold
Norsk English

Kan du nok om impregnering og trebeskyttelse?

Trevirke
Anvisningen om trebeskyttelse er revidert for å få med de siste anbefalingene og kravene til midler, metoder og bruksområder for behandlet tre. Foto: Bergene Holm AS
Riktig behandling av trevirke er en forutsetning for både utseende og lang levetid. Byggforskserien gir gode råd.

I Norge har vi lang tradisjon for å bygge i tre. Treprodukter med lang levetid er både klimavennlig og smart ressursbruk – det gir lengre karbonbinding, og kan erstatte andre materialer med negativ miljø- og klimaeffekt. Økt levetid får vi ved å utnytte treets naturlige holdbarhet, blant annet ved å behandle trevirket.

Oppklarende anvisning

Krav til miljøhensyn, aktuelle produkttyper, og regler for bruk av behandlet tre er blant temaene i en ajourført anvisning i Byggforskserien. Anvisningen er utarbeidet i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt.

432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering gjør rede for hva forskjellige trebeskyttelsesmidler beskytter mot, og hvilke miljøhensyn, bestemmelser om kreosot, kontroll og merking som gjelder.

Anvisningen gir råd om midler, metoder, påføring og bruk ved kjemisk trebeskyttelse, overflatebehandling, trykkimpregnering og kjemisk, biologisk eller fysisk modifisering. Det er lagt hovedvekt på behandling av gran og furu.

Det understrekes at det aller beste er å utforme bygningen slik at konstruksjonen selv beskytter treverket mot vann og fukt.

Kontaktperson