Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan drive boligutvikling i små kommuner

Sesongboliger på fiskeværet Kya i Frøya kommune. Foto: Solvår Wågø / SINTEF Byggforsk
Sesongboliger på fiskeværet Kya i Frøya kommune. Foto: Solvår Wågø / SINTEF Byggforsk
Frøya i Sør-Trøndelag er en av flere små kommuner hvor behovet for boliger vokser som følge av arbeidsinnvandring og mennesker på flukt. Hvilke boligkvaliteter bør kommunene satse på når de bygger for tilflyttere?

Gjennom intervjuer, åpne møter og samtaler med innbyggerne, har forskere i SINTEF kartlagt hvilke bokvaliteter som er viktige for Frøyværinger og ulike grupper av tilflyttere til Frøya. Resultatene er presentert i en ny rapport.

- Gjennom denne kartleggingen har vi gitt et innspill til dem som skal utvikle boliger på Frøya, men vi tror andre små kommuner med liknende utfordringer også kan dra nytte av innspillene, sier seniorforsker Ruth Woods i SINTEF.

Hvilke boligkvaliteter skal man satse på?

Funnene viser at fem hovedaspekter er viktige ved planlegging av nye boliger til tilflyttere:

1. Boligene skal ligge i et etablert boligområde, nær andre nordmenn.
2. Boligene bør være sentrumsnære.
3. Boligene bør være rimelige.
4. Boligene må være fleksible.
5. Boligene må støtte opp under privatlivet til beboerne.

I tillegg kommer kravene om funksjonalitet og estetisk kvalitet. Ved integrering av nye boliger i eksisterende bomiljø er tilpasning til eksisterende arkitektur og landskap sentrale faktorer.

Inkluderes best i etablert boligområde

Plasseringen av boliger for tilflyttere og andre vanskeligstilte gir signaler om inkludering eller ekskludering, og det påvirker både beboernes syn på seg selv og naboenes syn på dem.

-Når boliger for vanskeligstilte med hensikt plasseres midt i vanlige boområder, er det for å skape sosial tilhørighet hos beboerne og for å bidra til en følelse av normalitet som kan gjøre veien videre i livet litt enklere. Dette har Frøya kommune demonstrert vilje til gjennom etableringen av flyktningboliger i det etablerte boligområdet Beinskardet, sier Woods.

Last ned rapporten

Les mer om SINTEFs ekspertise innen miljøpsykologi

Utforsk fagområdene

Kontaktperson