Til hovedinnhold
Norsk English

Gjengetapper og additiv tilvirkning

Den danske gjengetappspesialisten Thürmer Tools har som mål å lage deler av gjengetapper og andre verktøy  ved hjelp av additiv tilvirkning. Foto: Thürmer Tools
Den danske gjengetappspesialisten Thürmer Tools har som mål å lage deler av gjengetapper og andre verktøy ved hjelp av additiv tilvirkning. Foto: Thürmer Tools
Gjengetapper og additiv tilvirkning er stikkordene til det nye Eurostars-prosjektet 3D-CTOOL. Målet med prosjektet er å utvikle og demonstrere en ny kostnadseffektiv produksjonsprosess for nye gjengetapper ved hjelp av additiv tilvirkning som muliggjørende teknologi.

I prosjektet bistår Tronrud Engineering og SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) Thürmer Tools med forskning på additiv tilvirkning, som populært kalles 3D-printing. Thürmer Tools er en gjengetappspesialist og produserer høyverdig skjæreverktøy for primært utenlandsk industri og offshore. Bedriften har som mål å lage verktøy med additiv tilvirkning, som vil gjøre produksjonen enklere, raskere og med mindre bruk av kjølemiddel og smøremidler.

Kort forklart har Thürmer patent i prosjektet på en del av teknologien, mens SRM skal gjøre beregningene og eksperimentell verifiksjon, og Tronrud Engineering skal være tilbyder av additiv bygging, og i tillegg utvikle printere som muliggjør bruk av AM for den aktuelle applikasjonen. Samarbeidet er realisert gjennom Eurostars-programmet, et felles initiativ fra EUREKA og EU-kommisjonen for å styrke forskningsutførende SMB-er.

Additiv tilvirkning, som er hovedtema i dette prosjektet, er et av hovedområdene til SRM. SRM er et anerkjent FoU-selskap innenfor additiv tilvirkning, og er ledende på forskning innenfor hybridproduksjon, der additive og subtraktive prosesser kombineres i en intelligent hybridproduksjonsplattform. SRM har vært partner i flere EU-prosjekter og har også hatt prosjektledelse på to: IC2 og FP7-prosjektet SuPLight. Prosjektet 3D-CTOOL vil være av strategisk betydning for å videreutvikle kunnskap og erfaring innenfor et område med intens vekst og innovasjonsgrad.

Kontaktperson