Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-ledet EU-prosjekt: Viktig skritt videre for fornybart hydrogen

Shutterstock
Teknologi skreddersydd til å forvandle sol- og vindkraft til nullutslipps-drivstoffet hydrogen, skal prøves ut i større skala enn noen gang før – gjennom et EU-prosjekt der SINTEF er koordinator.

Shells oljeraffineri Wesseling i tyske Rheinland blir om litt arena for det største grønne demo-prosjektet av sin type i verden. Det hele som ledd i et prosjekt i EU-regi til 150 millioner kroner.

Elektrisitet tilsvarende strømmen som går med i ti tusen 1000-watts panelovner (10 MW), skal her spalte vann ved hjelp av elektrolyse – til hydrogen og oksygen. Utstyret som brukes til forvandlingen, en såkalt PEM elektrolysør, er det største som er bygd til nå i sitt slag.

Denne typen elektrolyse-utstyr (PEM står for Polymer Electrolyte Membrane) egner seg spesielt godt til å bli matet med uforutsigbar produksjon av sol- og vindkraft. Utstyret kan nemlig effektivt regulere sin hydrogenproduksjon opp og ned i takt med svingende el-tilførsel.

Viktig viten

– Europas økende avhengighet av sol- og vindkraft vil kreve bruk av buffere i energisystemet. Om strømmen ikke kan utnyttes der og da, må den lagres til den trengs. EU-prosjektet i Wesseling vil gi oss viktig viten om hvordan hydrogenproduksjon vil fungere i stor skala i utstyr som vil stå sentralt ved slik bufferlagring, sier SINTEF-forsker Anders Ødegård som koordinerer EU-prosjektet.

SINTEF har ledet tre tidligere prosjekter i EU-regi som har ført utviklingen fra liten til storskala produksjon av hydrogen med PEM elektrolyse. Det nye prosjektet er ett av sju nye hydrogen-prosjekter som SINTEF med partnere nå er i kontraktsforhandlinger med EU om.

– For SINTEF er disse kontraktene til sammen verdt over 40 millioner kroner, opplyser konserndirektør Eli Aamot.

Grønt drivstoff og grønt kjemikalium

I EU-prosjektet i Rheinland skal det produserte hydrogenet hovedsakelig brukes som råstoff i raffineriet. Men hydrogen kan også brukes som drivstoff for biler, tog og skip pluss som råvare i kjemisk industri.

– Prosjektet vil gi oss viktig ny viten om nye forretningsmodeller og verdikjeder for bruk av hydrogen, sier Anders Ødegård.

Les mer i pressemelding fra Shell

Om FCH 2 JU: Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking er et unikt offentlig privat partnerskap som støtter forskning, teknologiutvikling og demonstrasjonsaktiviteter på brenselcelle- og hydrogenteknologi i Europa. Målet er å akselerere markedsintroduksjonen av disse teknologiene, og realisere deres potensial som et instrument for å oppnå et karbon-magert energisystem. De tre medlemmene av FCH 2 JU er Europakommisjonen, brenselcelle- og hydrogenindustrien, representert gjennom Hydrogen Europe og forskningsmiljøet, representert gjennom N.ERGHY.

Kontaktperson