Til hovedinnhold
Norsk English

Vellykket AutoCut workshop

En liten kaffepause under workshopen. Prototypen som ble utviklet i forbindelse med prosjektet står bak teamet. Fra venstre: Martin Bredeli (SRM), Erik Morset (SRM), Simon Kvanvik (Esko), Lidvar Budal (Esko) og Morten Lind (SRM). Foto: SRM
Prosjektet AutoCut vil utgjøre et paradigmeskifte i emballasjeindustrien, ved å muliggjøre kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon av spesialtilpasset emballasje. Partnerne i prosjektet er SINTEF IKT, Kongsberg Devotek, Esko-Graphics Kongsberg og SINTEF Raufoss Manufacturing, og siste to hadde en vellykket workshop i laboratoriet til SINTEF Raufoss Manufacturing.

Målet i BIA-prosjektet AutoCut er å utvikle et system og en fremgangsmåte som muliggjør kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon av spesialtilpasset emballasje, hovedsakelig kartong og tekstiler. Trenden er at emballasjebransjen går mer og mer vekk fra offset print, og over til digital print, og oppdragsgiveren Esko-Graphics Kongsberg (Esko) ønsker å ta del i dette. Prosjektet skal resultere i teknologi for produksjon av emballasjeserier under 10 000 enheter, og innovasjonen skal realiseres gjennom utvikling av ny teknologi for kutting/rilling, automasjon og prosesstyring.

Ny teknologi

I mars ble det arrangert en 3-dagers workshop i laboratoriet til SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) i Trondheim. – Testing av software, aksesystemer og konverteringsprosess ble utført på prototypenivå, og vi kunne i samråd finne de optimaliserte parametere for prosessen, forteller Martin Bredeli i SRM. Workshopen ble vellykket og ny teknologi implementeres og videreutvikles fortløpende hos Esko.

Industriell tilnærming

I laboratoriet i Trondheim har det blitt utviklet en prototype hvor ulike konsepter realiseres og testes, med den industrielle tilnærmingen ivaretatt. Dette gjør at forskningen tilpasses Eskos egen produktutvikling som resulterer i produkter på oppdragsgiverens veikart. – Metoden gir i tillegg et høyt transparent FoU-løp med tydelige synergieffekter, og mulighet for kunnskapsutveksling og overføring, forteller Martin Bredeli. – Fremgangen er solid, og prosjektet har gitt tydelige resultater så langt.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

AutoCut

Prosjektvarighet:

01.02.2014 - 01.02.2017