Til hovedinnhold
Norsk English

AutoCut

Prosjektet AutoCut skal resultere i teknologi for produksjon av små emballasjeserier (under 10 000 enheter). Innovasjonen skal realiseres gjennom utvikling av ny teknologi for kutting/rilling, automasjon og prosesstyring.

I prosjektet AutoCut skal ny teknologi for kutting/rilling, automasjon og prosesstyring utvikles. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing

Generelt ser vi et økende behov for produksjon av stadig mindre serier av emballasje, blant annet grunnet stadig bredere produktsortiment i varehandelen. Produksjon av små emballasjeserier er i dag preget av manuelle prosesser som resulterer i høye enhetskostnader. Alternativt kan man bestille tilpasset emballasje i store kvanta, som gir høye kostnader knyttet til lagring. For emballasje med trykk er det også risiko for at lagret emballasje blir utdatert og må kastes før den kan anvendes, noe som genererer unødig avfall.

For å unngå disse problemene kan man i stedet anvende masseprodusert standardemballasje med predefinerte størrelser. Dette gir imidlertid ofte dårlig volumutnyttelse, som medfører unødig høye kostnader og utslipp knyttet til transport: kun én prosent transportnedgang i EU-27 vil føre til en reduksjon av CO2-utslipp tilsvarende over 20% av Norges samlede årlige utslipp. 

AutoCut vil utgjøre et paradigmeskifte i emballasjeindustrien ved å muliggjøre kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon av spesialtilpasset emballasje. Prosjektet skal resultere i teknologi for produksjon av små emballasjeserier (under 10 000 enheter) og innovasjonen skal realiseres gjennom utvikling av ny teknologi for kutting/rilling, automasjon og prosesstyring.

Partnere

  • Esko-Graphics Kongsberg
  • Kongsberg Devotek
  • SINTEF IKT
  • SINTEF Raufoss Manufacturing

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2014 - 01.02.2017