Til hovedinnhold
Norsk English

Slik bygger du boligrom i kjelleren

Kjellerombygging
Illustrasjonen viser eksempel på oppbygging av gulv og vegg ved ombygging av kjeller til boligrom.
Kjellerrom kan bli kjærkomment ekstra areal i boligen. Men ikke alle kjellere kan brukes. Undersøk om kjelleren egner seg, velg anbefalt løsning og gjør jobben riktig.

Ombygging av kjeller til boligrom er bruksendring, og dermed søknadspliktig. Arbeidene kan du gjøre selv, men du må vite hva som er lov og hva som er lurt. Kravene er noe ulike for eldre og for nyere boliger.

Få oversikt

Byggforskserien 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom (tilgjengelig for abonnenter) gir oversikt over forhold som bør kontrolleres før kjelleren bygges om, og aktuelle tiltak ut fra registrert tilstand.

Dette gjelder blant annet krav til ytterkonstruksjoner, inneklima, romhøyde og dagslys, og hva de kan bety for muligheten til å bygge om. Anvisningen viser i tillegg fuktsikker oppbygning av gulv, vegger og overganger. Løsningene er også aktuelle ved forbedring av boder og andre kjellerrom.

Kjelleren må være tørr

En absolutt forutsetning er å sørge for at kjelleren er tørr. Mange gamle kjellere egner seg ikke som boligrom. Fram til rundt 1970 ble de fleste kjellere bygd uten nevneverdig fuktsikring eller isolasjon, og var kun egnet som grovlager.

Løsningene må prosjekteres

Løsningene som velges, må prosjekteres. Anvisningen beskriver også lovregelene for søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

Etablering av ny, selvstendig boenhet er omtalt i Byggforskserien 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning ( tilgjengelig for abonnenter).

Kjøp tilgang til Byggforkserien

Kontaktperson