Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF på Lean Forum Norges årskonferanse

Alexandra Bech Gjørv i SINTEF snakket om det nye arbeidslivet. Foto: Lean Forum Norge
SINTEF var godt representert på årets Leankonferanse, som ble arrangert på Fornebu i forrige uke. Alexandra Bech Gjørv deltok med innlegg i plenumsåpningen, mens representanter fra SINTEF Raufoss Manufacturing bidro i konferansens programkomité og med utstilling.

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, snakket om hva som skal til for at man lykkes i det nye arbeidslivet, med store globale samfunnsutfordringer, lavere oljepris og ny teknologi som kommer til å skape et helt nytt arbeidsliv, både i privat og offentlig sektor. Hun dro fram sitt første møte med Lean, som hun fikk på Raufoss på slutten av 90-tallet i sin daværende jobb i Hydro. Et av satsningene til Hydro på den tiden var lettvekt-bildeler. Bech Gjørv dro også erfaringene fra Raufoss med seg når hun gikk inn i konsernledelsen til Hydro litt seinere, og også i sitt arbeidsliv etter det. SINTEF Raufoss Manufacturing har vært representert både i årets programkomité, og deltok også med egen utstilling under konferansen, se bildet under.

Conny Svensson, Knut Sandbakken og Helge Totland i SINTEF Raufoss Manufacturing. Foto: Helge Heyerdahl

Kontaktperson