Til hovedinnhold
Norsk English

Ventilasjon av våtrom i boliger

Ventilasjon våtrom
Eksempel på kanal- og luftføring i en leilighet med sentralt ventilasjonsanlegg. Sjakt med blokkas hovedkanaler er plassert mellom baderom og kjøkken. Himlingen i baderommet er senket med ca. 250 mm for å få plass til lyddempere og bend til ventil. Ill.: SINTEF
Ventilasjon av våtrom skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet og begrense luftfuktigheten innendørs. To blad i Byggebransjens våtromsnorm er oppdatert etter gjeldende krav og anbefalinger.

For boliger krever byggteknisk forskrift at blant annet baderom og andre våtrom skal ha avtrekk. De viktigste forskriftskravene er at ventilasjonsanlegget skal:

  • skifte ut lufta i rommet med tilstrekkelig luftmengde
  • føre luft fra rom med høyere luftkvalitet til rom med lavere krav til luftkvalitet
  • bygges med holdbare produkter og slik at det kan vedlikeholdes på en god måte
  • ikke påvirke inneklimaet negativt med støy, kondens eller overoppheting
  • utformes slik at det bidrar til lavt energibehov

Kravene gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige.

BVN 44.110 Ventilasjon i våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper viser prinsipper for ventilasjon av våtrom som del av den øvrige ventilasjonen i boliger. Bladet omtaler balansert ventilasjon med varmegjenvinning, men løsningene som vises på avtrekkssiden gjelder også for boliger med mekanisk avtrekksventilasjon. Ventilasjon av våtrom inngår som en viktig del av totalløsningen for å sikre at det ikke oppstår fuktskader.

BVN 44.120 Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler beskriver dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler, inkludert innregulering og tilrettelegging for drift og vedlikehold.

Gå til Våtromsnormen

Utforsk fagområdene

Kontaktperson