Til hovedinnhold

Oppdatert om ventilasjon av våtrom i boliger

Ventilasjon av våtrom skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet og begrense luftfuktigheten innendørs. To blad i Byggebransjens våtromsnorm er oppdatert etter gjeldende krav og anbefalinger.

Ventilasjon våtrom
Eksempel på kanal- og luftføring i en leilighet med sentralt ventilasjonsanlegg. Sjakt med blokkas hovedkanaler er plassert mellom baderom og kjøkken. Himlingen i baderommet er senket med ca. 250 mm for å få plass til lyddempere og bend til ventil. Ill.: SINTEF Byggforsk

For boliger krever byggteknisk forskrift at blant annet baderom og andre våtrom skal ha avtrekk. De viktigste forskriftskravene er at ventilasjonsanlegget skal:

  • skifte ut lufta i rommet med tilstrekkelig luftmengde
  • føre luft fra rom med høyere luftkvalitet til rom med lavere krav til luftkvalitet
  • bygges med holdbare produkter og slik at det kan vedlikeholdes på en god måte
  • ikke påvirke inneklimaet negativt med støy, kondens eller overoppheting
  • utformes slik at det bidrar til lavt energibehov

Kravene gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige.

BVN 44.110 Ventilasjon i våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper viser prinsipper for ventilasjon av våtrom som del av den øvrige ventilasjonen i boliger. Bladet omtaler balansert ventilasjon med varmegjenvinning, men løsningene som vises på avtrekkssiden gjelder også for boliger med mekanisk avtrekksventilasjon. Ventilasjon av våtrom inngår som en viktig del av totalløsningen for å sikre at det ikke oppstår fuktskader.

BVN 44.120 Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler beskriver dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler, inkludert innregulering og tilrettelegging for drift og vedlikehold.

Publisert tirsdag 30. august 2016