Til hovedinnhold
Norsk English

NCE Raufoss styrker seg

NCE Raufoss styrker seg med to nye medlemmer, INTEK og Dokka Fasteners. Begge bedriftene representerer viktig kjernekompetanse for klyngen og øker dermed potensialet for deling og vekst.

NCE Raufoss er det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, og kalles også 'Industriens toppidrettssenter'. Ambisjonen er å fylle rollen som det norske senteret for all vareproduserende industri. Konsortiet består av 17 medlemsbedrifter og omfatter i tillegg nettverket TotAl-gruppen med 41 medlemsbedrifter. Nå styrker kompetansesenteret seg med to nye medlemmer, INTEK og Dokka Fasteners.

INTEK

Et ledende kunnskapssenter innen industriell automatisering som vil bidra til effektivisering, testfasilitering og strategier for fremtidens produksjonsmetoder. Administrerende direktør Anita Hager er en av få kvinnelige industriledere og vil bidra til økt mangfold i klyngens ledernettverk.

Dokka Fasteners

Spesialprodusent av festeelementer til krevende oppgaver, som for eksempel festebolter til vindmøller. Bedriften er ett av 400 selskaper i Würth konsernet og bringer med seg internasjonal kompetanse. Begge bedriftene representerer viktig kjernekompetanse for klyngen og øker dermed potensialet for både deling og vekst.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCE Raufoss

Prosjektvarighet:

01.07.2006 - 31.12.2020