Til hovedinnhold
Norsk English

Kompetanseklynger som driver for økt produktivitet

– Vår høye produktivitetsvekst kommer fordi vi bruker kunnskap til å lage komplekse produksjonsverktøy, robotisert fremstilling og smart bruk av nye materialer, sier Sverre Narvesen. Foto: Jan Morten Frengstad
Produktivitetskommisjonen, kommisjonen som er oppnevnt av Regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi, la frem sin andre og siste rapport torsdag 11. februar 2016. Sverre Narvesen, klyngeleder i NCE Raufoss, mener at kommisjonen teoretiserer. – Hvorfor ikke heller lære av kompetanseklynger som har bevist at de kan produktivitet?

Sverre Narvesen, klyngeleder i NCE Raufoss, mener at Produktivitetskommisjonen burde løftet frem kompetanseklynger som driver for økt produktivitet. – Raufossklynga er et godt eksempel. Vi konkurrerer med industribedrifter verden over. Vår hverdag er enkel, men tøff: vinner vi ikke kontrakten, mister vi jobben. Det har drevet frem en produktivitetsvekst på 46 prosent, der annen landbasert industri leverer 19 prosent. Vi representerer kunnskapsøkonomien kommisjonen snakker om.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCE Raufoss

Prosjektvarighet:

01.07.2006 - 31.12.2020