Til hovedinnhold
Norsk English

Klynger er motor for omstilling

– Jeg har lagt merke til at det stadig dukker opp suksesshistorier fra klyngemiljøene der fellesnevneren er deling av kompetanse og samarbeid. Hvis de andre klyngene er i nærheten av like dyktige som Raufoss på dette området, så er det gull verdt for norsk næringsliv, sier Alexandra Bech Gjørv.
NCE Raufoss, det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, er en av de 14 klyngene i Norge. I årene framover skal klyngen, sammen med Kongsberg og Halden, ha rollen som «Omstillingsmotor» for norsk industri.

Raufoss, Kongsberg og Halden skal ha rollen som «Omstillingsmotor» for norsk industri i årene framover. Tanken er at de felles erfaringene fra klyngene skal kunne spres til andre klynger og bransjer for å styrke Norges konkurransefortrinn.

I mange år har Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, fulgt Raufossklyngen med stor interesse. – Det er den tette samhandlingen mellom forsknings- og utviklingsarbeid og bedriftene, som gir klyngen sitt særpreg, forteller hun.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCE Raufoss

Prosjektvarighet:

01.07.2006 - 31.12.2020