Til hovedinnhold
Norsk English

Spørreundersøkelse om helse og arbeidsforhold blant ansatte i petroleumssektoren

SINTEF sender i disse dager ut en omfattende spørreundersøkelse til nesten 25 000 ansatte i petroleumssektoren. Datainnsamlingen gjennomføres i forbindelse med et forskningsprosjekt om helse, arbeidstid og andre arbeidsforhold.

Prosjektet er i hovedsak finansiert av Norges forskningsråd. Mottakerne av spørreundersøkelsen er medlemmer en av følgende fagforeninger: Industri Energi, Fellesforbundet og EL & IT forbundet.

Prosjektet er vurdert og godkjent av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskning.

Fagforeningene har vært med å utvikle spørsmålene i spørreskjemaet og ønsker gjennom samarbeidet med SINTEF å bidra til mer kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, HMS, arbeidsforhold og arbeidstidsordninger påvirker helsa til dem som arbeider i petroleumssektoren.

For å undersøke risiko for sykefravær, uførhet og behov for ulike typer medisiner m.m., og for å spare deltakerne for ytterligere spørsmål i skjemaet, skal hvert enkelt spørreskjema kobles til Arbeidsgiver-arbeidstakerregisteret, Sykefraværsregisteret, trygderegistrene og Reseptregisteret. Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet vil foreta koblingen mellom skjema og nasjonale register basert på fødsels- og personnummer. Alle involverte instanser har taushetsplikt, og du kan føle deg trygg på at dine svar vil behandles konfidensielt.

Sammenhengen mellom helse og ulike arbeidsforhold er et komplekst forskningsfelt, og det er derfor et omfattende skjema med mange spørsmål. Vi håper likevel at så mange som mulig tar seg tid til å svare.

For spørsmål ta kontakt med

  • seniorforsker Solveig Osborg Ose

    +47 90728684
  • forsker Silje L. Kaspersen
     
    +47 95088303

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

15.08.2014 - 31.12.2020

Utforsk fagområdene

Kontaktperson