Til hovedinnhold

Har kartlagt lovverket om tiltak på eksisterende bygg

SINTEF Byggforsk har gjennomført en kartlegging av plan- og bygningsloven § 31-2 om tiltak på eksisterende byggverk.

Bygning

Formålet har vært å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet et bedre grunnlag for det videre arbeidet med plan og bygningsloven (PBL) § 31-2 om tiltak på eksisterende byggverk.

Bestemmelsen skal bidra til en god og effektiv utnyttelse av eksisterende bygningsmasse uten at det går på bekostning av sikkerhet og helse. Kommunene skal ha mulighet til å legge til rette for at bygninger fortsatt skal kunne brukes, i stedet for å forfalle.

Det er gjort intervjuer av prosjekterende, utførende og kommuner for å få en oversikt over hvordan dagens regelverk forstås og praktiseres. Det er også foreslått anbefalinger for utforming av fremtidige krav for eksisterende bygninger.

Last ned rapporten her

 

Publisert torsdag 14. april 2016
Seniorrådgiver
977 15 003