Til hovedinnhold
Norsk English

Filter fjerner forurensning i overvann

Klimaendringene har ført til mer overvann som igjen samler opp mye forurensing. Det har skapt behov for nye, billige og effektive vannrensemetoder. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.
Klimaendringene har ført til mer overvann som igjen samler opp mye forurensing. Det har skapt behov for nye, billige og effektive vannrensemetoder. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.
Varmere vær og mer regn har gjort overvann til et miljøproblem.

Det regnet som ikke absorberes av grunnen blir til overvann. Overvann fra veier, parkeringsplasser og andre tette flater kan inneholde forurensning, som for eksempel tungmetaller, organiske miljøgifter, salt og partikler. Dette fører igjen til forurensning av for eksempel elver og grunnvann. Derfor er det viktig å utvikle og ta i bruk løsninger som kan fjerne forurensningen.

– Økte nedbørsmengder grunnet klimaendringer har gjort overvann til et stadig større problem. I dette vannet samles det opp mye forurensing og det bør renses for å sikre god vannkvalitet. Vi utvikler derfor nå et nytt filter, som skal fjerne dette, forteller SINTEF-forskerne Kamal Azrague og Gema Raspati.

Forskningsprosjektet er en del av Klima 2050, hvor SINTEF og NTNU jobber med utfordringer knyttet til økte klimaforandringer.

Tilbake til vannreservoaret

Filteret det satses på er basert på filterseng-teknologi. Dette er et filtreringssystem hvor man bruker et bedd av ett eller flere materialer til å filtrere overvannet. Filtreringsprosessen kan bestå av flere ulike metoder, som både fysisk fjerning av partikler og bio-filtrering (filtrering via planter, jord eller mikrober) for rensing av vann.

– Dette er en velkjent rensemetode for vann, men som frem til nå ikke er blitt tilstrekkelig tilpasset behandling av overvann i Norge, forteller Azrague.

SINTEF-forskeren forteller at metoden vil føre til en mer effektiv og bærekraftig behandling av overvann.

Det filtrerte overvannet skal bli så rent at det kan tilbakeføres til naturen, for eksempel i en elv, uten at det vil skade miljøet. Det skal også kunne benyttes til bruk i ulike vannreservoarer.

Tester ut produkt av leire

Forskerteamet er nå i gang med testingen. Hittil har de fått gode resultater med en løsning laget av Filtralite, som er et spesialprodukt for vann- og avløpsrensing. Produktet er laget av leire, basert på samme teknikk som ved produksjon av Leca-kuler.

Ifølge forskerne er fordelen med denne løsningen er at det har en stor og fuktig overflate med en porøs kjerne som fanger opp mikroorganismer på en god måte.

Resultatene er lovende, og det jobbes nå med justeringer for å optimalisere filteret.

Forskerteamet har planlagt flere forsøk for å finne det beste filtermediet å bruke til å utvikle et innovativt og bærekraftig system for behandling av forurenset overvann. Resultatene vil publiseres senere i år.

I nær framtid skal forskerne også finne et egnet sted å prøve ut teknologien i praksis.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Utforsk fagområdene