Til hovedinnhold

Arendal gjestehavn åpnet – et OFU-prosjekt ledet av SINTEF

Arendal gjestehavn ble offisielt åpnet under Arendalsuka av næringsminister Mæland og Innovasjon Norges direktør Traaseth. Prosjektet er et resultat av flere års arbeid med IPN- og andre prosjekter finansiert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og bedrifter i regionen.

Næringsministeren og Innovasjon Norge-sjefen åpner OFU-prosjektet Arendal gjestehavn
Næringsministeren og Innovasjon Norge-sjefen åpner OFU-prosjektet Arendal gjestehavn.

Da Arendal Havn måtte oppgradere for et par år siden, krevdes det nytenking. Behovet for ulike aktiviteter og attraksjoner var mange, men arealet på land var begrenset.– Samtidig hadde man et ønske om noe som «løftet havna» og trakk besøkende på sommerstid, forteller prosjektleder i SINTEF, Bjørnar Henriksen.

Det ble inngått en OFU-kontrakt – en prosjektordning administrert av Innovasjon Norge. Gjennom at offentlige aktører og privat virksomhet samarbeider, skal ordningen bidra til å utvikle nye produkter og løsninger. Slik ble det mulig å danne en sammenslutning av flere bedrifts- og forskningspartnere og sette opp en prosjekterings- og utviklingsplan over tid.

Under Arendalsuka 17. august i år ble den nye gjestehavna åpnet.

Publisert onsdag 31. august 2016
Seniorforsker
959 39 306

Prosjektvarighet:

01.01.2012 - 31.12.2016