Til hovedinnhold
Norsk English

Modulbaserte, robuste marine løsninger for aktivitetsanlegg og havner (MMA)

OFU-prosjektet "Modulbaserte, robuste marine løsninger for aktivitetsanlegg og gjestehavn (MMA)" søker å utvikle helt nye konsept for flytende, modulbaserte havneanlegg basert på grunntanken om at flest mulig bygg og funksjoner skal flyttes fra land til de flytende elementene.

Kontaktperson

Modulbaserte, robuste marine løsninger for aktivitetsanlegg og havner (MMA)
Illustrasjon: Meyer Norschau Design

I dag er sentrale kystområder under et stadig økende press, noe som fra myndighetenes side også har medført økt fokus på regulering og begrensninger i fysiske inngrep. Utvikling av fleksible, løsninger som kan imøtekomme et stadig økende ønske om kystnære publikumsaktiviteter som havne- og aktivitetsanlegg vil derfor kunne ha stor samfunnsnytte og markedspotensial. Slike fleksible løsninger innebærer at de er flyttbare på en enkel måte, men også at de kan gjennom modularisering kan tilfredsstille ulike behov og fysiske forutsetninger.

Arendal havnevesen sine planer for ny gjestehavn stiller krevende krav til robuste og fleksible løsninger som skal dekke langt flere behov og funksjoner enn tidligere, f.eks større brokonstruksjoner, ulike typer bygninger og badeanlegg på flytere. Å utvikle denne type fleksible løsninger krever betydelig innovasjonsaktivitet da det å bygge styrke f.eks. i fleksible og skalerbare flyteelementer er utfordrende. Det må blant annet bygges robuste grunnlagsdata/modeller for styrkeberegninger. I tillegg vil man i prosjektet måtte arbeide med en plattformtankegang som legger til rette for grensesnitt/innfestinger og standarder som sikrer effektiv produksjon, montasje og vedlikehold samtidig som øvrige funksjonskrav ivaretas.

MMA er et OFU-prosjekt med Ertec AS som hovedsøker og Arendal havnevesen som kundepartner. Prosjektet består for øvrig av et konsortium med følgende deltakere: Hydrolift AS, Sørkomp AS, Sandøy Båtdekk AS, samt FoU-partnerne Inventas, CFD Marine, Meyer Norschau Design AS i tillegg til SINTEF (som også er prosjektleder).

Modulbaserte, robuste marine løsninger for aktivitetsanlegg og havner

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2016