Til hovedinnhold
Norsk English

Vannrør må kunne skiftes ut

Eksempel på bruk av ulike klammertyper ved klamring av rør. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Korrekt klamring av varerør i et rør-i-rør-system er helt avgjørende for å kunne skifte ut det innvendige vannrøret i framtiden.

Byggforskseriens anvisning 553.117 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning setter søkelys på hva man må passe på ved montering av rør-i-rør-systemer og viser blant annet hvordan varerør bør klamres. Anvisningen gir anbefalinger for hvordan rør-systemet kan oppfylle kravene i TEK10. I et rør-i-rør-system skal:

  • vannrørene etter monteringen være lett tilgjengelige for utskifting
  • lekkasjer kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på andre installasjoner eller bygningsdeler
  • rørene monteres slik at krav til brannskiller og vanntetthet i våtsoner opprettholdes

Prinsipp for rør-i-rør-systemer

Hovedkomponentene i et rør-i-rør-system er vannrør, varerør, fordelere, fordelerskap og veggbokser. Vannrørene (innerrør) føres inni varerør, noe som gjør det mulig å trekke ut og skifte vannrørene uten bygningstekniske inngrep. Man legger rør i rør fra utstyr eller utstyrsgrupper tilbake til fordelere i et sentralt plassert fordelerskap. Varerørene skal gi sikker bortleding av eventuelt lekkasjevann og lede lekkasjevannet til fordelerskapet før det går videre til siklemikk og sluk i rom med vanntett golv.

Klamring av varerør

At varerørene er klamret godt, er helt avgjørende for hvor lett det er å skifte ut vannrørene. Klamring er særlig viktig før og etter en retningsforandring, i senter av en bøy, der varerøret passerer gjennom en bygningsdel, og i forbindelse med veggboks eller veggjennomføring. Man bør klamre varerørene nær veggbokser og fordelerskap med en avstand på 150–300 mm. Avstanden mellom klamrene på rette rørstrekk bør ikke overstige 0,6 m.
I tillegg er også varerørets bøyeradius, innerrørets dimensjon og rørlengde avgjørende for hvor lett det er å skifte ut vannrørene.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson