Til hovedinnhold
Norsk English

Smartklokker og app kan lette hverdagen til barn med AD/HD

For barn og ungdom med AD/HD kan det være vanskelig å holde avtaler, og å huske hva man skal ha med seg ved ulike anledninger. Dette kan bli lettere med velferdsteknologi. Foto: ThinkStock.
For barn og ungdom med AD/HD kan det være vanskelig å holde avtaler, og å huske hva man skal ha med seg ved ulike anledninger. Dette kan bli lettere med velferdsteknologi. Foto: ThinkStock.
Forskere mener at barn med autisme eller AD/HD kan profitere på teknologi myntet på eldre.

Velferdsteknologi har lenge vært assosiert med hjelp til eldre som skal klare seg hjemme lengst mulig. Nå undersøker forskere ved SINTEF om teknologi, som digital kalender og smartklokke, også kan støtte barn med autisme og/eller AD/HD i hverdagen.

Det siste året har de prøvd ut ulike teknologiløsninger sammen med tre familier med til sammen fire barn.

– Vi ser at det tar tid å sette opp systemer, og at det er en del plunder i bruk. Men vi kan også slå fast at dette er hjelpemidler som kan være til nytte for disse gruppene, sier Øystein Dale. Sammen med SINTEF-kollega Lisbet Grut har han undersøkt hvordan smarttelefoner, nettbrett, smartklokker og delte kalendersystem kan være en støtte for barna og familiene i hverdagen.

FAKTA:

  • SINTEF har gjennomført flere prosjekter på temaet teknologistøtte for barn og unge med AD/HD og/eller autisme.
  • Rapporten under er basert på disse. Det jobbes videre med problemstillingene i Erre mulig-prosjektet som er et tre-årlig offentlig innovasjonsprosjekt støttet av Regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Prosjektet er et samarbeid mellom FoU-miljøer, kommuner og hjelpemiddelmiljøer i NAV.
  • SINTEF er prosjektleder og Nøtterøy kommune er prosjektansvarlig.
  • Du kan lese mer på prosjektets nettsider
    Rapporten kan leses her.

Oppvåkningslys og delt kalender

For barn og ungdom med AD/HD kan det være vanskelig å holde avtaler, og å huske hva man skal ha med seg ved ulike anledninger. Dette kan bli lettere med en smartklokke eller en kalender på telefon eller nettbrett. Hjelpemidlene kan for eksempel varsle om avtaler og minne om gjøremål både gjennom bilder, lyd og tekst.

Lisa (14) er en av ungdommene i undersøkelsen som har ADHD. Hun syntes det var utfordrende å komme i gang på morgenen og organisere de daglige aktivitetene sine.

For å hjelpe Lisa med å få sove og stå opp, prøvde hun en oppvåkningslampe med en tilhørende iPhone app. Løsningen simulerte sollys og spilte musikk for å få en myk start på dagen. Hun brukte oppvåkningslampen bare i noen uker fram til skolens sommerferie, men var fornøyd med løsningen, og moren bekreftet at morgenrutinene gikk smidigere med lampen.

Som støtte i hverdagsaktiviteter prøvde Lisa en delt kalender-app. Hun ble varslet både på iPhone og en smartklokke som var koblet til telefonen, om ting hun skulle huske å gjøre i løpet av dagen. Og moren fikk varsel på sin telefon når Lisa huket av for at aktiviteten var utført.

Smartklokker som dette kan varsle barn og ungdom med AD/HD om avtaler og minne dem om gjøremål både gjennom bilder, lyd og tekst.

Smartklokker som dette kan varsle barn og ungdom med AD/HD om avtaler og minne dem om gjøremål både gjennom bilder, lyd og tekst.

Klikk for å åpne

Men noen av tjenestene på de tekniske hjelpemidlene var ustabile. I tillegg likte ikke Lisa smartklokken. Hun syntes den var for stor for håndleddet hennes, så hun sluttet å bruke den.
Det opprinnelige oppsettet med en delt Google-kalender, ble også byttet ut med en innebygd gjøremålsliste med varsling som Apple har.

– Denne passet bedre for behovene til Lisa og moren, forteller Grut. –Mor la inn gjøremål, og Lisa krysset av på telefonen sin når hun hadde utført dem.

Mye å velge mellom

Det er et hav av teknologiske muligheter på markedet. På den ene side er det flott med variasjon og mange valgmuligheter. Samtidig gjør det store tilfanget det vanskelig å orientere seg og finne fram til den løsningen som passer best for den enkelte.

Det er viktig at løsninger som skal støtte barna ikke består av mange ulike enheter. Å bære med seg mange dingser som alle må håndteres ulikt, skaper vansker. I utprøvingene erfarte forskerne også at oppsett som består av mange sammenkoblede enheter er sårbare for tekniske problemer.

Et konkret eksempel er deling av kalender mellom flere personer med varsling av avtaler på mobiltelefon og smartklokke. Det var det utfordrende å få dette til å fungere stabilt over tid.

Livskvalitet til utsatt gruppe

–Vi har tro på at kunnskap om hvordan teknologi kan brukes kan bidra til at barna får støtte til å fungere bedre i hverdagen, både i skolen og i andre sosiale sammenhenger – noe som vil ha betydning for både barnas og familienes livskvalitet.

For å få til dette trenger barna og familiene god veiledning, tilrettelegging og tett oppfølging fra fagfolk over tid. Det fine er jo at barn i dag gjerne har og kan bruke nettbrett og annen teknologi, og de er nysgjerrige og entusiastiske på nye løsninger, sier Øystein Dale.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.05.2014 - 30.04.2017

Kontaktperson:

Stine Hellum Braathen

Utforsk fagområdene