Til hovedinnhold
Norsk English

Slik velger du riktig mørtel

Murmørtel
Hensikten med murmørtel er at den skal binde sammen steinene i murverk. Foto: SINTEF
Prosjekterende og utførende kan nå finne alt de trenger å vite om mørteltyper i Byggforskseriens anvisninger om murmørtel og pussmørtel.

Byggforskserien gir ut to separate anvisninger siden mørtlene dekker ulike oppgaver og er behandlet i egne standarder.

Murmørtel skal binde sammen murverk mens pussmørtel skal beskytte underlaget og gi en estetisk tiltalende overflate. Begge mørteltypene må passe til materialene de skal samvirke med, og tåle påvirkningene de blir utsatt for. Byggdetaljer 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper og Byggdetaljer 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper presiserer derfor hva som er de viktigste forutsetningene ved valg av mørtel.

Murmørtel

Godt samvirke mellom stein/blokk og murmørtel er avgjørende for murverkets regntetthet, lufttetthet og bestandighet. For å få et godt resultat, må man velge en mørtel som er tilpasset murproduktet og de påkjenningene murverket skal utsettes for. Videre må man sørge for at mørtelen er riktig utblandet, samt riktige herdeforhold.

Byggforskserien 572.222 omhandler murmørtler produsert i samsvar med krav i NS-EN 998-2. Anvisningen dekker fabrikkframstilte murmørtler. Den gir oversikt over typer, delmaterialer, framstilling og egenskaper. Anvisningen omhandler primært mørtler for muring, fuging og spekking av tegl, lettklinkerbetong, porebetong og normalbetong.

Pussmørtel

Pussmørtlenes viktigste oppgaver er å beskytte bygningsdelen mot mekaniske og klimatiske påkjenninger og mot brann, samt å gi en estetisk tiltalende overflate. Den har også til formål å gi en jevn og plan overflate egnet som underlag for maling, tapet, flis o.l., og bidra til lydabsorpsjon eller strålingsbeskyttelse. I mange tilfeller prøver man å ivareta flere av disse funksjonene samtidig.

Byggforskserien 572.221 omhandler pussmørtler produsert i samsvar med krav i NS-EN 998-1. Anvisningen dekker fabrikkframstilte pussmørtler til både innvendig og utvendig bruk. Den gir oversikt over typer, delmaterialer, framstilling og egenskaper, og er ment som underlag for prosjekterende som skal utarbeide arbeidsbeskrivelser.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson