Til hovedinnhold
Norsk English

Skal du bygge garasje?

Byggforskserien gir oversikt over de nye reglene for bygging av carport og garasje. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Nå slipper du kanskje å søke om byggetillatelse. Byggforskserien forklarer hvilke regler som gjelder og hvordan du bør bygge.

I utgangspunktet må man søke kommunen om tillatelse til å bygge garasje, men dersom garasjen er frittliggende, inntil 50 m2 stor og i én etasje, slipper du å søke i de fleste tilfeller.

Du må fortsatt varsle naboen

Selv om garasjen er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, betyr det ikke at du ikke må varsle naboen før du begynner. Og dersom den nye garasjen blir til urimelig ulempe for naboen, kan byggingen være i strid med grannelova, selv om den er tillatt etter plan- og bygningsloven. I verste fall kan det ende med at garasjen må rives.

Byggforskseriens anvisning 517.651 Carporter og små garasjer gir full oversikt over reglene for bygging av carport eller garasje – søknadspliktig eller ikke.

Anvisningen gir også råd om utforming, tilpassing til hovedhuset, plassering i forhold til vei og avkjørsel og liknende. Den gjør i tillegg rede for krav til brannsikring, og beskriver fundamentering, avstiving, forankring og forenklet dimensjonering for små carporter og garasjer.

Les mer i Byggforskserien

Kontaktperson