Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Byggforsk miljøsertifisert

Hanne Rønneberg
Konserndirektør Hanne Rønneberg er svært fornøyd med at SINTEF Byggforsk nå er miljøsertifisert. Foto: Remy Eik, SINTEF Byggforsk
Klima, miljø og bærekraft har lenge vært viktige tema i SINTEF Byggforsk. Nå viser forskningsinstituttet at det lever som det lærer.

Arbeidet med miljøsertifisering av instituttet startet i 2009, med utgangspunkt i SINTEFs miljøpolitikk. I desember i fjor var sertifiseringen etter ISO14001 i boks.

– Miljø- og samfunnsansvar er viktig for oss som organisasjon, våre ansatte, våre kunder og partnere. Vi er stolte over å si at vi er miljøsertifisert i henhold til ISO14001, men har allerede startet prosessen for å bli enda bedre, sier konserndirektør Hanne Rønneberg.

Gode grunner til å miljøsertifiseres

SINTEF Byggforsk jobber daglig med store og små prosjekter som har store positive miljøeffekter. Instituttet tar frem teknologi som bidrar til bedre bygg og infrastruktur, reduserte klimagassutslipp, og hjelper seriøse aktører til å dokumentere sine gode løsninger og produkter. Sertifiseringen vil bidra til å kvantifisere og vise frem disse positive effektene.

– Sertifiseringen blir en trygghet for oss selv og våre samarbeidspartnere, siden den viser at miljørutinene er forankret i styringssystemet vårt. Nå omsetter vi visjonen vår til handling, sier Rønneberg.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et fast punkt i alle møter i SINTEF. Det er et sterkt fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø i hele organisasjonen. Nå skal også et større fokus på det ytre miljøet inn i de faste rutinene.

– En miljøsertifisering påvirker omdømmet vårt hos kunder, samarbeidspartnere og studenter, og vil gjøre oss til en enda mer attraktiv arbeidsplass, sier Rønneberg. – Og så håper vi at vi vil være en inspirasjon for andre bedrifter!

Teknologi for et bedre samfunn

SINTEFs visjon "Teknologi for et bedre samfunn" innebærer blant annet å ta miljø- og samfunnsansvar.

– Vi gjør allerede mye som er bra, men vi ønsker å gjøre mer og vi ønsker å skape bevissthet rundt de gode initiativene. Målet er å bidra til at hele næringen tar større miljø- og samfunnsansvar enn i dag, sier Rønneberg.

Kontaktperson