Til hovedinnhold

Oppstartsmøte SFI Manufacturing

SINTEF Raufoss Manufacturing ble i november 2014 tildelt et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI Manufacturing. Torsdag 24. juni var oppstartsmøtet og holdt Eirik Norman fra Norges Forskningsråd åpningstalen.

Møtedeltakere ute i solen. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing

SFI Manufacturings visjon er å vise at bærekraftig og avansert produksjon av varer er mulig i høykostland også i fremtiden, gitt de riktige produktene, de riktige teknologiene og de riktige folkene involvert på riktig måte. Senteret har 13 industripartnere, samt de 3 forksningspartnerne Høgskolen på Gjøvik, NTNU og SINTEF.

Publisert fredag 26. juni 2015
916 01 205

Prosjektvarighet:

01.06.2015 - 31.05.2023