Til hovedinnhold
Norsk English

Sett døra riktig inn

Av hensyn til tilgjengelighet og for å lette renholdsarbeid bør man i størst mulig grad unngå å bruke terskel i innerdører. Foto: SINTEF
Effektiv innsetting av dører krever planlegging og nøyaktig utførelse. To anvisninger i Byggforskserien gir deg oppskriften.

Byggdetaljer 523.721 Innsetting av ytterdører og Byggdetaljer 524.721 Innsetting av innvendige tredører tar for seg:

  • forutsetninger, med dørkvalitet og dimensjoner, slagretning, tilgjengelighet, monteringstidspunkt
  • framgangsmåte ved montering av karm og terskel
  • fugetetting, for ytterdører etter prinsippet om totrinnstetting
  • belistning og omramning