Til hovedinnhold

Oppvarmet skogsavfall gir mer energi

På tilsvarende måte som ved risting av kaffebønner kan vi varmebehandle rå eller ubehandlet biomasse. Resultatet blir et brensel med en rekke gunstige egenskaper. Prosessen kalles torrefisering.

Torrefisering på lav temperatur ligner på prosessen å riste kaffebønner. (Illustrasjon: Kjetil Strand)
Torrefisering på lav temperatur ligner på prosessen å riste kaffebønner. (Illustrasjon: Kjetil Strand)

I en fremtid hvor fossile brensler fases ut og biomasse blir den eneste tilgjengelige karbonkilden for energiformål blir det særdeles viktig å utnytte biomassen på en best mulig måte. Torrefisering har potensiale til å bli et viktig bidrag til et fremtidig 100 prosent fornybart og bærekraftig energisystem i Norge.

Les mere på #SINTEFenergy blogg

Publisert fredag 6. mars 2015
Sjefforsker
906 59 751

Prosjektvarighet:

01.01.2010 - 31.12.2014