Til hovedinnhold
Norsk English

Lansering av det første Europeiske Nanokarakteriseringslaboratoriet

Laboratorie ved SINTEF Materialer og kjemi
Prosjektet kombinerer ekspertisen fra ni partnere i åtte land for å fremme innovasjon innen nanomedisin, samt å forenkle godkjenning av slike produkter, pålagt av myndighetene.

SINTEF deltar som en av ni partnere i prosjektet " European Nanomedicine Characterization Laboratory (EU-NCL)". Prosjektet er finansiert av EUs rammeprogram Horizon 2020 . Hovedmålet er å bli internasjonalt fremragende innen karakterisering av nanomedisin for ulike medisinske anvendelser, som for eksempel kreft, diabetes, inflammatoriske sykdommer og infeksjoner. Denne kompetansen skal benyttes til å gjennomføre en preklinisk karakterisering av nye nanomedisin-kandidater for alle organisasjoner som utvikler slike produkter. Slike data er en forutsetning for innsending til offentlige instanser, slik at man kan få godkjenning for kliniske studier og senere markedsføringstillatelse. På denne måten vil EU-NCL bidra betydelig til å bringe flere nanomedisin-kandidater inn i klinikken og til markedet noe som direkte vil komme pasientene til gode, og som i tillegg vil bidra til å tilrettelegge for europeisk nanomedisin-industri.

EU-NCL har inngått samarbeid med det eneste internasjonale referanselaboratoriet, Nanotechnology Characterization Laboratory ved National Cancer Institute i USA (US-NCL). Med et slikt samarbeid kan prosjektdeltagerne oppnå raskere internasjonal harmonisering av analytiske protokoller. "Vi er begeistret over dette samarbeidet mellom Europa og USA", sier Scott E. McNeil, direktør av U.S. NCL. "Vi håper dette samarbeid vil hjelpe å standardisere regulatoriske krav for klinisk evaluering og markedsføring av nanomedisiner internasjonalt. Dette samarbeidet gir håp for at nanoteknologi kan bekjempe kreft og andre viktige sykdommer globalt."

EU-NCL er også nært knyttet til nasjonale legemiddelverk og det Europeiske legemiddelverket, European Medicines Agency, for raskt å kunne tilpasse sine analytiske tjenester til forespørsler fra myndighetene. EU-NCL er utformet, organisert og drives i henhold til de høyeste kvalitetsstandarder i EU-regelverket.

Dette prosjektet er viktig for Europa, da det er den første transnasjonale infrastruktur innen nanomedisin. Det vil føre til innovasjon og deling av kunnskap og teknologi mellom akademia og industri.

Oppgavene til EU-NCL er:

 • Å skaffe en testinfrastruktur på tvers av ulike fagområder som dekker et omfattende sett av prekliniske analyser (fysisk, kjemisk, in vitro og in vivo biologisk testing), slik at forskerne fullt ut forstår biodistribusjon, metabolisme, farmakokinetikk, sikkerhetsprofiler og immunologiske effekter av deres medisinske nanoprodukter.
 • Å fremme bruk og distribusjon av standard prosedyrer (SOP), referansematerialer og kvalitetsstyring for prekliniske karakteriseringer av medisinske nanoprodukter.
 • Å fremme tverrsektoriell og tverrfaglig kommunikasjon mellom sentrale drivere av innovasjon, særlig mellom utviklere og tilsynsorganer.

Prosjektet har ni partnere fra åtte land:

 • CEA-Tech (Leti and Liten) FR) - koordinator
 • Joint Research Centre - European Commission (IT)
 • European Research Services GmbH (DE),
 • US-NCL at the Frederick National Laboratory for Cancer Research (USA)
 • Trinity College Dublin (IE)
 • Stiftelsen SINTEF (NO)
 • Universitetet of Liverpool (UK)
 • EMPA (CH) og
 • Gesellschaft für Bioanalytik Münster (GE).

Innenfor EU-NCL vil seks analyselaboratorier tilby transnasjonal tilgang til sine eksisterende analysetjenester for offentlige og private materialutviklere. Det vil også bli utviklet nye eller forbedrede analyser for å holde EU-NCL i fremste vitenskapelig front innen nanomedisinkarakterisering.

Et utfyllende sett av nettverksaktiviteter vil bidra til at EU-NCL kan levere de høykvalitets analysetjenester det er behov for for å akselerere den industrielle utviklingen kandidatnanomedisiner til europeiske akademiske eller industrielle forskere .

EU-NCL er finansiert av EU-kommisjonen med nesten € 5.000.000 over en fireårsperiode.

EU-NCL er et infrastrukturprosjekt i HORIZON2020 programmet og blir finansiert gjennom Grant Agreement nummer 646272. Patrick Boisseau fra CEA (Frankrike) er koordinator.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.05.2015 - 30.04.2019