Til hovedinnhold
Norsk English

Helse-Norges minst fornøyde har lav utdanning

Lege og pasient
Tilfredsheten med helsetjenesten varierer både med pasientens utdanning og med hvilke sykdommer og helseplager folk oppgir at de har. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
De som kun har fullført grunnskolen, er mindre fornøyd med norsk helsevesen enn det høyt utdannede er, ifølge fersk undersøkelse.

Hva synes folk om sine møter med fastleger og sykehus? 2,700 personer i Norge har besvart en spørreundersøkelse som helseforskerne Marian Ådnanes og Karin Dyrstad ved SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført i samarbeid med LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke).

Svarene viser at andelen fornøyde øker med lengden på utdanningen.

– Materialet vårt forteller ikke hvorfor det er slik. Men en mulig forklaring er at det handler om kommunikasjon. Kanskje er folk med lang utdanning flinkere enn andre til å filtrere ut relevant informasjon fra ulike kilder og dermed flinkest til å stille de rette spørsmålene på legekontor og sykehus. Her møter de behandlere som er høyt utdannet i likhet med dem selv. Kanskje føler disse pasientene seg mer på nett med behandlerne enn det folk med lav utdanning gjør, sier Karin Dyrstad.

Les hele artikkelen på Gemini.no

Utforsk fagområdene

Kontaktperson