Til hovedinnhold
Norsk English

Tolv år med IA-avtaler - hva nå?

Kommunesektorens organisasjon (KS) har bedt SINTEF om å lage en rapport som oppsummerer kommunenes erfaringer etter tolv år med IA-avtaler. Rapporten konkluderer med at det gjøres mye i kommunene rundt IA-arbeid, men at det gjenstår å ta ut en del av potensialet for å redusere unødvendig sykefravær. Dersom feil virkemidler benyttes og det blir for stort press på å få redusert sykefraværet, kan inkluderingsviljen i kommunene reduseres, og det blir vanskeligere å oppnå målet om et inkluderende arbeidsliv.

Datagrunnlaget bygger i hovedsak på intervjuer med ulike aktører i 20 kommuner og en kartlegging som alle kommunene ble invitert til å delta i.

Dette er noen av hovedpunktene i rapporten:

  • 80 prosent av personallederne mener at karensdager vil gi redusert sykefravær.
  • I 18 prosent av kommunene mener personallederne at de i stor eller svært stor grad har unødvendig sykefravær.
  • 37 prosent av personallederne mener at kommunen ikke er rask nok til å ta tak i en situasjon der en leder ikke fungerer. Det legemeldte sykefraværet er systematisk høyere i kommuner der personalleder svarer at de ikke er raske nok til å ta tak i situasjoner der en leder ikke fungerer.
  • Mange mener at det er en ekstra belastning å administrere sykefraværsreglene. Arbeidet tar mye tid, og flere kommuner i utvalget mener at kravene om tilrettelegging av arbeid for personer med gradert sykmelding er en utfordring. Mange antyder at kravet om tilrettelegging har gått for langt og går ut over tjeneste til budene.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

09.10.2012 - 31.12.2013

Kontaktperson:

Solveig Osborg Ose

Les mer

Utforsk fagområdene

Kontaktperson