Til hovedinnhold
Norsk English

Strenge oppfølgingsregler endrer trolig ikke sykefraværet

Om reglene for oppfølging av sykmeldte ikke har påvirket sykefraværet, har de i alle fall hatt en utilsiktet virkning. Mange ledere sier at byråkratiet knyttet til ordningen har gjort dem mer restriktive på hvem de ansetter. Foto: SINTEF / Tor Høyd
Tettere oppfølging av sykmeldte var resepten som skulle få sykefraværet ned i Norge. Men tiltaket har sannsynligvis ikke hatt noen slik effekt.

Tett individuell oppfølging av sykmeldte er hovedvirkemiddelet myndighetene og partene i arbeidslivet har blitt enige om for å redusere sykefraværet i Norge. Endringene i oppfølgingssystemet er forankret gjennom flere endringer i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven, sist 1. juli 2011. Men systemet ble innført uten forutgående kontrollerte forsøk som kunne belyse virkningen av de ulike elementene i det. Derfor er det umulig å si noe om hvilken faktisk effekt oppfølgingssystemet har hatt på sykefraværet, ifølge SINTEF-forsker og arbeidsmarkedsøkonom Solveig Osborg Ose.

Les mer om evalueringen av oppfølgingen av sykmeldte.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Oppfølging av sykmeldte

Prosjektstart:

03.01.2011

Kontaktperson:

Solveig Osborg Ose

Utforsk fagområdene