Til hovedinnhold

Samhandlingsreformen svekker forebyggende psykisk helsearbeid

I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen gir kommunene i økende grad et tilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Dette går ut over det forebyggende psykiske helsearbeidet.

Illustrasjonsfoto: Svein Tønseth

Det viser en ny rapport fra SINTEF. Rapporten konkluderer med at det er behov for å vurdere om statlige midler bør tilføres spesifikt til kommunene for forebygging av psykiske lidelser.

Publisert onsdag 30. januar 2013

Prosjektvarighet:

02.01.2012 - 15.06.2015