Til hovedinnhold
Norsk English

Utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern mangler et kommunalt boligtilbud

Unødvendige innleggelser, utskrivningsklare pasienter og samarbeid rundt enkeltpasienter - omfang og kjennetegn ved pasientene. - Det er tittelen på en ny rapport basert på en detaljert kartlegging av 3 122 pasienter som mottar døgnbehandling i psykisk helsevern eller i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Sju prosent av pasientene i psykisk helsevern er utskrivningsklare og venter på et kommunalt tilbud, mens tilsvarende andel i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er beregnet til én prosent. Årsaken til at pasientene ikke er utskrevet er stort sett at de mangler et kommunalt boligtilbud. Mange behandlere og pasienter vurderer at pasienten som er utskrivningsklar, trenger et døgnbemannet botilbud.

Last ned rapporten SINTEF A25247

Utforsk fagområdene

Kontaktperson