Til hovedinnhold
Norsk English

Rusfri hverdag med app-hjelp

F.v.: Industridesigner Hanne Linander i SINTEF, Vittorio Magliola fra Kvamsgrindakollektivet og datastudent Jørn-Egil Jensen ved NTNU forbereder workshop. Foto: SINTEF
F.v.: Industridesigner Hanne Linander i SINTEF, Vittorio Magliola fra Kvamsgrindakollektivet og datastudent Jørn-Egil Jensen ved NTNU forbereder workshop. Foto: SINTEF
Ferdigbehandlede rusmisbrukere trenger et oversiktlig hjelpeapparat og daglig motivasjon. Nå skal de få begge deler. I lommeformat.

Hvordan står det til med økonomien, og hva skal jeg gjøre for å få studieplass til høsten? Hvem kan hjelpe meg med bostøtte, og har jeg gitt nok opplysninger til NAV? Alt dette og mer til skal en ny app gi svaret på.

Ideen bak det som nå skal bli både støtteverktøy og motivator, kom opprinnelig fra rusmisbrukerne selv via Brygga, som er et samarbeidstiltak mellom Trondheim kommune og Rusbehandling Midt Norge.

Med rus-kompetanse

Nå har SINTEF-forsker og prosjektleder Nina Vanvik Hansen og interaksjonsdesigner og kollega Hanne Linander ført ideen videre og utviklet en prototyp av app’en. Utviklingen har skjedd i tett samarbeid med deltagerne ved Brygga i Trondheim og pasienter ved Rusbehandling Midt Norges enheter.

–Vi kan trygt si at det er det er rusmisbrukere og tidligere rusmisbrukere som har vært nøkkelpersonene i dette prosjektet, sier forskeren. Gruppa ved Brygga har deltatt som innholdsleverandører og premissgivere, gjennom en rekke kvalitative intervjuer og deltakelse i flere workshoper i etterkant.

Uoversiktlig hjelpeapparat

Lapper er gode å ha når man driver produktutvikling via workshop.

Lapper er gode å ha når man driver produktutvikling via workshop. Foto: SINTEF.

Det er behovet for enkel og visuell hjelp til å orientere seg i et stort og uoversiktlig hjelpeapparat som danner grunnlaget for utviklinga av løsningen. Den nye appen skal derfor hjelpe brukerne til å selv finne veien til enkle og håndfaste tiltak som skal gjøre hverdagen enklere og på ett sted både før, under etter endt behandling. Samtidig skal den bidra til å gi oversikt over brukernes “status” på ulike områder – som for eksempel jobbmarkedet. Men den skal også motivere, for å hindre at brukerne gir opp.

–Målet er å skape en enklere hverdag for mennesker som skal starte på nytt med blanke ark, og som må forholde seg til flere ulike hjelpeinstanser, forteller Kristel Killie, som er avdelingsleder ved Brygga i Trondheim.

–Det vi ser er at brukerne våre ofte har behov for hjelp og støtte på flere livsområder samtidig. De har fullført et behandlingsløp for å bli kvitt rusproblemene og skal ut i samfunnet for å starte livet sitt på nytt, med jobb, bolig, økonomi og nye nettverk. Det er ganske krevende, sier Killie.

Hun utdyper at mange av brukerne har levd et liv med rus og som har gjort at de har begrensede erfaringer med oppgaver som kan synes enkle og selvfølgelige for den vanlige mannen i gata.

Killie forklarer at deltagerne har svært ulike ståsted i forhold til økonomi, jobb, utdanning, fysisk/psykisk helse, nettverk m.m. Fellesnevneren er likevel behovet for hjelp og oppfølging, ofte over ulike forvaltninger, samhandlet og samtidig. Dette oppleves ofte som en uoverkommelig oppgave både for pasienter og ansatte.

–Appen er først og fremst ment som et selvhjelps verktøy til forvaltning og mestring eget liv. Dette ved å skape bedre forståelse og oversikt over ulike tjenester og tilbud i samfunnet på en enkel måte. Dette er helt klart et produkt som svarer på intensjonene og utfordringer knytta til samhandlingsreformen, legger hun til.

 Motivasjon og hjelp

De mange kravene er sydd sammen av SINTEF. For å sikre at innholdet i appen svarer på brukernes faktiske behov, ble brukerne i Brygga intervjuet i flere omganger. De har også deltatt på flere workshoper sammen med forskerne.

– Vi valgte å bruke kvalitative intervjuer og workshops hvor brukeren er med på designprosessen. Det passet godt fordi produktet må være praktisk og ta tak i det brukerne faktisk trenger. For å forsikre oss om at vi ikke antar noe som ikke stemmer har vi hele tiden hatt kontakt med brukerne av appen og fått innspill på det vi har jobbet med, foklarer Hanne Linander i SINTEF:

Fakta om Brygga:

Brygga Er et tilbud for personer med en tidligere rusavhengighet fra 18 år og oppover. Rusfrihet er et absolutt kriterium.

Er primært et tilbud for de som etter endt døgnbehandling er eller skal etablere seg i en rusfri tilværelse i Trondheim. Brygga er også et tilbud for personer som ikke har gjennomført behandling, men som har vist stabilitet over lengre tid uten rus.

Bidrar med å etablere nye rusfrie og støttende nettverk og en fritid med innhold og mening – som turer, trening, ulike kurs og aktiviteter.

Samarbeider med både behandlings-steder og sosialtjeneste, samt a-etat og driftes av Stavne Arbeid og Kompetanse KF.

Resultatet er en prototype som ifølge de tidligere rusmisbrukerne selv er midt i blinken som lommehjelper.

Visuell guide

–Av egne erfaringer vet jeg at om det blir for vanskelig å navigere på en side på nettet, faller jeg av, sier “Tore”. Han er en av de tidligere rusmisbrukerne som har bidratt til med både ideer, egne erfaringer og testing av appen.

Han trekker fram at brukervennlighet og motivasjon har vært de viktigste faktorene i utviklingsarbeidet. En av løsningene han er spesielt fornøyd med, er at appen fungerer som en guide med innebygget “trafikklys” – en visuell løsning som gir brukerne “status” på ulike områder:

–Om jeg for eksempel skal skaffe meg en bolig, vil appen spørre om jeg er interessert i det private leiemarkedet, eller i en kommunal bolig. Om jeg ikke kvalifiserer for en kommunal bolig, vil appen gi svar på det, og deretter lede meg inn til siden som gjelder det private leiemarkedet, forklarer “Tore”. Den vil også lede meg igjennom en prosess som tydeliggjør om jeg har økonomi til å leie akkurat den leiligheten, og om jeg har krav på bostøtte – og ikke minst gi info om hvordan jeg kan søke om bostøtte. Dersom brukeren går igjennom hele “løpet”, vil appen gi meg grønt lys på området “bosted”. Om det er litt som mangler vil jeg får det gule signalet, og om jeg ikke har orden på noe som helst, vil jeg få gult lys, som forteller meg at noe må gjøres. Det samme gjelder for andre områder som dekkes av appen: som for eksempel jobb, utdanning og sosiale stønader.

Han forteller at prosjektet opprinnelig var regionalt, men at brukerne nå er så fornøyde at de helst ser at den kan bli et tilbud til så mange som mulig – gjerne på landsbasis:

–Jeg tror at denne appen kan bidra med enkel og god hjelp til alle mennesker som står midt i en omveltende livssituasjon. Og det er ikke bare mennesker med rusproblematikk, men som har andre krevende situasjoner å takle og derfor trenger det vi kaller “samtidig hjelp” fra ulike instanser, sier “Tore”, som selv er blitt rusfri og er godt i gang med en bachelorgrad i økonomi.

Kommersialisering neste steg

Nå har forskerne testet appens innhold og brukervennlighet på alle de viktige områdene. Og resultatet er tommelen opp fra alle som har vært med og testet den.

Neste steg er å finne en samarbeidspartner som kan kommersialisere produktet, sier SINTEF-forsker Nina Vanvik. Hun mener at et slit produkt har et stort markedspotensial – og at det kan spare både enkeltmennesker og samfunnet for store utgifter.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet og Innovasjon Norge gjennom InnoMed.

 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson