Til hovedinnhold

KOLS-pasienter unngår sykehusinnleggelse

Ved hjelp av nettbrett rapporterer pasientene inn dagsformen sin. Sykehuset fanger opp tidlige symptomer, setter inn tiltak og unngår dermed innleggelse.

Fem pasienter i Trondheim tester nå en løsning med nettbrett og en skreddersydd app utviklet av SINTEF. Foto: SINTEF

Produktdesigner Jarl Reitan og kollega Silje Bøthun er i gang med et forebyggende prosjekt for pasienter med langt utviklet KOLS. Fem pasienter i Trondheim tester nå en løsning med nettbrett og en skreddersydd app utviklet av SINTEF.

–Målet er at en tettere dialog mellom pasient og hjelpeapparat skal forhindre en “dupp” i helsetilstanden til pasienten og en forverring av sykdommen, sier Reitan.

Les mer om prosjektet i Gemini

Publisert mandag 9. september 2013

Prosjektvarighet:

02.01.2012 - 30.12.2015