Til hovedinnhold
Norsk English

Hvorfor evalueres ikke nye sykehusbygg ?

Sykehusforsker Marte Lauvsnes i SINTEF mener evalueringer også er viktig når deler av driften endres, eller det skjer ombygginger. Små endringer kan ha store konsekvenser for resten av virksomheten. Foto: Thor Nielsen/SINTEF
Trondheimsforskere mener det er for lite læring fra det ene sykehusprosjektet til det neste. Når St. Olavs Hospital har brukt 12,7milliarder på utbyggingen, vet vi da at målene er nådd? spør de.
Sykehusforsker Marte Lauvsnes i SINTEF påpeker at det brukes mye penger på helsebygg rundt om i landet. Med slike høye investeringer synes hun det også burde vært satt av midler til å gå gjennom resultatet.
– Man bør måle effektene ved å evaluere før, underveis og i etterkant av en byggeprosess. Når en slik vurdering signaliseres tidlig i et prosjekt, rettes også oppmerksomheten mot målsettingen for tiltaket og hva man forventer av effekter, sier hun.
Les hele artikkelen i Gemini

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

30.01.2012 - 01.06.2012

Utforsk fagområdene