Til hovedinnhold
Norsk English

Pasientforløpsanalyser og planlegging av nytt sykehusbygg ved Herlev Hospital

Herlev Hospital i Danmark har etter sykehusreformen fått et større opptaksområde enn tidligere, og det er behov for å øke kapasiteten i sykehuset. Det planlegges nybygg for akuttfunksjoner samt et kvinne-/barnsenter i tillegg til den øvrige bygningsmassen. SINTEF fikk i oppdrag å analysere pasientforløp i akuttmottak og operasjon, og se på hvordan man best kan legge til rette for effektiv pasientflyt og gode arbeidsprosesser i det nye sykehuset.

Pasientforløpsanalyser og planlegging av nytt sykehusbygg ved Herlev Hospital
Pasientforløpsanalyser og planlegging av nytt sykehusbygg ved Herlev Hospital

Når det planlegges nye enheter vil både fremtidig pasientaktivitet og nye arbeidsmåter være viktig innspill til planprosessen. Akuttmottak over hele verden opplever et sterkt press og økende antall øyeblikkelig hjelp henvendelser. Det er derfor viktig å se på pasientflyten, om det er tiltak som kan føre til at pasientflyten blir mer kontrollerbar og at de riktige pasienter kommer dit de skal. Både input – throughput og output analyseres for å se på om det er flaskehalser eller uhensiktsmessige arbeidsmåter eller om det er noen tiltak som kan utføres av eksterne parter. 

SINTEF har gjennomført en aktivitetsstudie i akuttmottak og operasjonsenhetene i dagens sykehus. Dette er gjort ved feltstudie over flere dager, kartlegging av bemanning og aktivitetsdata og intervjuer med representanter fra øvrige avdelinger. Det er benyttet tegningsgrunnlag, og det er innhentet informasjon om trender og utviklingstrekk når det gjelder slike funksjonsområder. Det ble gjennomført en studietur til nytt akuttmottak i Malmö.

SINTEF har deltatt i arbeidsgrupper sammen med arkitekter og ansatte ved sykehuset for å utforme de fremtidige enhetene og hatt fokus spesialt på person- og vareflyt samt bemanningssituasjonen. Alternative løsningsforslag på basis av analysene har kommet frem.

Oppdragsgiver er Herlev Hospital.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

30.01.2012 - 01.06.2012

Utforsk fagområdene