Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens operasjonsrom får 53,9 mill til forskningsutstyr

Fremtidens operasjonsrom
Fremtidens operasjonsrom på St. Olavs hospital. Foto: NSALK
Fremtidens operasjonsrom (NorMIT) er et av 16 forskningsmiljøer som har fått midler gjennom Forskningsrådets satsing på nasjonale forskningsinfrastrukturer. NorMIT har stått på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur i flere år.

NorMIT (Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies) er et samarbeid mellom St. Olavs hospital, NTNU og SINTEF, i tillegg til Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Tildelingen får stor betydning for FoU innen bildeveiledet behandling i Trondheim og i Norge, spesielt for et sterkere nasjonalt samarbeid med felles infrastruktur og forskningsplattform. NorMIT vil gjøre det mulig å anskaffe svært avansert utstyr for bruk i medisinsk teknologisk forskning. Samarbeidet mellom de medisinsk-teknologiske miljøene i Trondheim og Oslo vil bli styrket. Vi vil kunne initiere helt nye satsinger innenfor de områdene vi allerede er dyktige på i internasjonal sammenheng, og vi vil kunne ytterligere satse på videreutvikling av spydspissene innenfor flere kliniske områder, med ultralyd og bildeveiledet behandlingsteknologier for bedre pasientbehandling.

Kontakt i SINTEF

Forskningssjef Thomas Langø 

Les mer

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson