Til hovedinnhold

Fremtidens operasjonsrom får 53,9 mill til forskningsutstyr

Fremtidens operasjonsrom (NorMIT) er et av 16 forskningsmiljøer som har fått midler gjennom Forskningsrådets satsing på nasjonale forskningsinfrastrukturer. NorMIT har stått på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur i flere år.

Fremtidens operasjonsrom
Fremtidens operasjonsrom på St. Olavs hospital. Foto: NSALK

NorMIT (Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies) er et samarbeid mellom St. Olavs hospital, NTNU og SINTEF, i tillegg til Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Tildelingen får stor betydning for FoU innen bildeveiledet behandling i Trondheim og i Norge, spesielt for et sterkere nasjonalt samarbeid med felles infrastruktur og forskningsplattform. NorMIT vil gjøre det mulig å anskaffe svært avansert utstyr for bruk i medisinsk teknologisk forskning. Samarbeidet mellom de medisinsk-teknologiske miljøene i Trondheim og Oslo vil bli styrket. Vi vil kunne initiere helt nye satsinger innenfor de områdene vi allerede er dyktige på i internasjonal sammenheng, og vi vil kunne ytterligere satse på videreutvikling av spydspissene innenfor flere kliniske områder, med ultralyd og bildeveiledet behandlingsteknologier for bedre pasientbehandling.

Publisert onsdag 30. oktober 2013
Sjefforsker
909 62 913

Kontakt i SINTEF

Forskningssjef Thomas Langø 

Les mer