Til hovedinnhold

Framtidas arbeidstøy vil overvåke helsa di.

Vind, salt sjø og temperaturer langt nede på gradestokken. Det blir arbeidsmiljøet for hardhausene som skal drifte olje- og gass-installasjoner i Arktis. Men i slike situasjoner kan operatørene bli så innstilt på å gjøre ferdig oppgaven at ferdighetene blir redusert på grunn av kulde – og jobben ikke blir godt nok utført. Det kan igjen føre til økt risiko seinere.

Is og kulde gir økt risiko for forfrysninger og andre belastninger. Ny teknologi kan varsle når kroppen har fått nok. Foto: Sveinung Løset/NTNU

Derfor utvikler forskere i SINTEF en jakke med innebygde sensorer. Den skal overvåke både kroppstemperatur og aktiviteten til arbeiderne – og kan bli et nyttig verktøy for beslutningsstøtte: Direkte målinger av arbeiderens fysiske belastning vil gi klar beskjed om det er tid for å avslutte arbeidsøkta. I dag er det kun temperatur- og vindmålinger som gir en pekepinn på om det er forsvarlig å jobbe på steder med ekstremt klima, som for eksempel Melkøya på Finnmarkskysten.

Les mer om utvikling av arbeidstøy for ekstreme arbeidsforhold.

Publisert tirsdag 30. april 2013

Prosjektvarighet:

10.09.2010 - 01.06.2013