Til hovedinnhold
Norsk English

Elbil – den perfekte drosje?

Mens elbilen var godt egnet i sentrum og i bynære områder, kunne forskerne raskt slå fast at strekningen med 80-90 soner og motbakker ut til Værnes, ikke var det optimale.
(Foto: Green Highway)
Mens elbilen var godt egnet i sentrum og i bynære områder, kunne forskerne raskt slå fast at strekningen med 80-90 soner og motbakker ut til Værnes, ikke var det optimale. (Foto: Green Highway)
Trøndertaxi vil satse på elbiler fra Tesla. Drosjeselskapet skaffet seg nyttig kunnskap i fjor da fem elbiler ble testet i bynære strøk og på strekningen Trondheim - Værnes .

I samarbeid med TrønderTaxi sto SINTEF for testingen av fem Nissan Leaf elbiler, og loggførte 1500 turer på den tre mil lange strekningen ut til Værnes flyplass. Taxinæringen hadde som eget krav at bruken av elbil på denne strekningen måtte være lønnsom for dem.

FAKTA

  • Prosjektet Green Highway foregikk i perioden 2011-2013. Det eies/styres av Trondheim, Østersund og Sundsvall kommune
  • Partnere: Trøndertaxi, Stjørdal Taxi, Sintef, EV Power og NTE
  • Budsjett: Ca 4.8 millioner inklusiv etablering av tre hurtigladestasjoner
  • Finansiering: Transnova kr. 1525 000


Egnet til kortere turer

Mens elbilen var godt egnet i sentrum og i bynære områder som Byneset, Byåsen og Heimdal, kunne forskerne raskt slå fast at strekningen med 80-90 soner og motbakker ut til Værnes, ikke var det optimale for en elbil.
Mens strømforbruket på sentrumsnær kjøring var nede i 153 Wh/km, gikk energiforbruket på en tur til flyplassen, opp til195 Wh/km.

–Sjåføren måtte hele tiden ha i hodet hvor mye strøm som var tilgjengelig. Kunne han for eksempel bruke klimaanlegget, eller var det for lite strøm til det? Og hadde han nok strøm til å kjøre dit han skulle, sier Astrid Bjørgen Sund ved SINTEF. Hun har vært med på å tallfeste både strømforbruk og hvor mye strøm som regenereres ved bremsing.
–En annen årsak til at elbil passer bedre for mer bynær kjøring, er at vi bremser mer i disse områdene og gjenvinner dermed mye energi, forklarer Sund.

Bedre inntjening nødvendig

Drosjeeierne noterte seg på sin side at kjøring med elbil ga dem reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, at kostnader på dekk gikk ned- og at de hadde fornøyde kunder. Samtidig så de at inntjeningen var for dårlig og at de burde kjøre inn 2000-3000 kr. mer per bil i måneden for å få til lønnsomhet.

–Vi tror en slik prisinntjening kan oppnås ved at hurtiglade-operatørene setter ned prisene sine, og at vi får etablert ytterligere to hurtigladestasjoner i Trondheim, sier Bjørn-Ove Berthelsen i Trondheim kommune som har ledet prosjektet i regi av Green Highway.

SINTEF har testet fem Nissan Leaf elbiler i samarbeid med Trøndertaxi. Drosjeeierne noterte seg at kjøring med elbil ga dem reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, at kostnader på dekk gikk ned- og at de hadde fornøyde kunder.

SINTEF har testet fem Nissan Leaf elbiler i samarbeid med Trøndertaxi. Drosjeeierne noterte seg at kjøring med elbil ga dem reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, at kostnader på dekk gikk ned- og at de hadde fornøyde kunder. Foto: Green Highway.


Nyttig kunnskap om elbil

Prosjektet Green Highway sluttet i fjor sommer, men Tom Rune Arnsen i TrønderTaxi kan opplyse at elbilene fra Nissan vil bli brukt ut året. Nå i november vil drosjeselskapet også ta i bruk de første elbilene fra bilprodusenten Tesla. Disse har langt større rekkevidde og kan være aktuelle på lengre strekninger. Nissan Leaf-bilene kan bli brukt til mer avtalekjøring og fastkjøring som skoleskyss o.l.

Arnsen mener at det viktigste med elbilprosjektet og samarbeidet med forskerne, har vært å skaffe TrønderTaxi kunnskap om elbil.
–Vi har erfart at for å drive effektivt med elbiler, kreves det mer planlegging og trafikkstyring fra vår side. Vi må for eksempel kunne kjede turer for å få til god økonomi. Slik viten er nyttig når vi nå skal vi legge om data- og trafikkstyringssystemet vårt.

 

Økt salg og bevissthet

En tanke bak elbil-prosjektet til kommunen, var at om flypassasjerer så at elbil fungerte som drosje, ville flere satse på denne biltypen. I følge Tom Rune Arnsen ser dette ut til å ha slått til idet Nissan Leaf i Trondheim noterte salgsrekord i fjor.

Bjørn Ove Berthelsen i Green Highway mener prosjektet har hatt betydning med tanke på å selge inn miljøvennlig transport til Trondheims befolkning, og at det har kommet mye nyttig kunnskap ut av dette.

Kontaktperson