Til hovedinnhold
Norsk English

Tømmertransport i kyststrøk

Kaia til Moelven Granvin Bruk AS. Foto: Vibeke S Nørstebø
Tømmertransport over kaiterminal fra kystskogfylkene kan økes fra 0,4 millioner til 2 millioner kubikkmeter tømmer årlig. Ved å utnytte avvirkningspotensialet i kystskogen, vil det være økonomisk gunstig å renovere eller etablere inntil 60 tømmerkaier langs kysten, fra Rogaland til Finnmark. Basert på erfaringstall er de forventede investeringskostnadene for disse kaiene beregnet til rundt 300 millioner kroner.

Bakgrunn

I Norge er det en politisk målsetning at tømmeravvirkningen fra skogen skal fordobles i løpet av de neste ti årene. Størstedelen av landets potensial for økt avvirkning står i kystfylkene, og kystskogbruket vil politisk sett bli langt viktigere for Norge de kommende 20-30 årene enn det har vært tidligere. Til kystskogbruket regnes i denne sammenheng all skogbruks- og treforedlingsvirksomhet i kystfylkene fra Rogaland til og med Finnmark. Kystskogbruket står overfor flere utfordringer som gjør det særdeles viktig å ta gode strategiske valg i årene fremover. Viktige utfordringer presenteres i "Melding om kystskogbruket 2008”, og her slås det også fast at infrastrukturen i skogbruket langs kysten må prioriteres. Dette krever en god forståelse av hele transportkjeden fra skog via tømmerkaier til industrien, for ulike typer skogsvirke.

SINTEF ved avdeling Anvendt økonomi har fått i oppgave å utarbeide en prioritert plan for utbygging av tømmerkaier langs norskekysten fra Rogaland til Finnmark som minimerer de samlede transport- og investeringskostnadene, slik at forholdene legges til rette for en rasjonell virkeslevering fra skog til industri.

Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag fylkeskommune og Kystskogbruket 

Les SINTEF-rapporten Transport av skogvirke i kyststrøk

Kontaktperson: Vibeke Stærkebye Nørstebø

Kontakt

Prosjektleder Vibeke Stærkebye Nørstebø 

Presseomtaler

Effektive verdikjeder for skogbruket i Nordland Fylkesmannen i Nordland 03.07.2014

Mer båttransport av skogsvirke Regjeringen 29.11.2011

Landbruksministeren mottok SINTEF-rapport Kystskogbruket 29.11.2011