Til hovedinnhold
Norsk English

Kan vi få mer ut av fisken?

På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet har vi sett på et mulighetsrom for økt verdiskaping i lakse- og ørretoppdrettsnæringen innenfor rammen av at produksjonen av laks og ørret ikke skulle økes.

I utredningen har vi sett på hvordan man kan:

Gjøre mer med fisken: Økt omfang og grad av foredling
Bruke mer av fisken: Skape større verdier ut av restråstoffet som skapes
Oppnå høyere pris på produktet: Muligheter rundt merkevarebygging og produktspesialisering
Produsere med lavere kostnader: Ulike effektiviseringstiltak i produksjonen

I tillegg har vi vurdert produksjon av tang og tare basert på næringssalter og organisk materiale som blant annet stammer fra oppdrett av laks og ørret. Mulige konsekvenser for leverandørindustrien er også berørt.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

03.01.2011 - 01.07.2011

Utforsk fagområdene