Til hovedinnhold
Norsk English

Fornyer omsorgssektoren – på uvanlig vis

Januar 2010: Peter Friderichsen fra SINTEF Teknologi og samfunn er i gang med sitt to dager lange feltarbeid som sykehjemsbeboer. Her ved middagsbordet. Foto: Bjugn Helsesenter
Ikke helt som andre forskningsoppdrag: Noe av det første Peter Friderichsen (28) gjorde som SINTEF-ansatt, var å overnatte på et sykehjem.

Sist vinter flyttet den danske SINTEF-medarbeideren inn på Bjugn Helsesenter i Botngård – for ett døgn.  Der bodde han sammen med omsorgs- og pleietrengende eldre. Dagen etter dro han noen mil nordover, til et nytt døgnopphold på sykehjem, denne gangen i nabokommunen Åfjord.

Etterpå var han med ambulerende personell på flere runder med hjemmebasert omsorg i Åfjord.

Alt dette i embeds medfør, som observatør og intervjuer. Og slett ikke fånyttes.

Nedtegnelsene til Friderichsen inngår i et underlagsmateriale som nå har fått Bjugn og Åfjord til å gå nye veier for redusere følelsen av ensomhet, hjelpeløshet og kjedsomhet hos klientene i eldreomsorgen.


SINTEFs Espen Aspnes tok initiativet til det utradisjonelle prosjektarbeidet på Fosen.

Annerledesfilosofi
Observasjonene og intervjuene inngikk i et forprosjektarbeid som i norsk sammenheng er ett av de første i sitt slag – og med Friderichsens kollega Espen Aspnes som primus motor.

Som SINTEF-ansatt har Aspnes i en årrekke jobbet med nye organiseringsløsninger og ny teknologi for omsorgssektoren. Gjennom konferanser, litteratur og studiereiser fikk han kjennskap til en ”annerledesfilosofi” for eldreomsorg, utviklet av en amerikansk lege og geriatriker for snart 20 år siden.

Mangfold av liv
Amerikanske Dr. William H. Thomas konstaterte at ensomhet, hjelpesløshet og kjedsomhet er blant de mest utbredte plagene blant de eldre. I sine forslag til løsninger tok han utgangspunkt nettopp i dette.

Den amerikanske grunnleggeren ga konseptet navnet ”The Eden Alternative” – der begrepet ”Eden” står som symbol på en hage med et mangfold av liv. 

Barn, dyr og planter
– Konseptet hans går ut på å gi slipp på den klassiske institusjonsmodellen med dens rutiner som er definert av personalet. Målet er i stedet å skape et fellesskap som styrker de eldres selvbestemmelsesrett. I dette fellesskapet er også omgang med barn, dyr og planter viktige ingredienser i dagliglivet, forklarer Aspnes.

Trivsel og redusert sykefravær
Filosofien er tatt i bruk i over 300 institusjoner for eldre i USA, Canada, Australia og Europa. Mer enn 17000 ansatte har fått opplæring i metoden.

– Økt trivsel og redusert bruk av beroligende medisin blant beboerne, pluss nedgang i sykefraværet hos de ansatte, er blant gevinstene som er høstet i utlandet, opplyser Aspnes.

Først forprosjekt
Med sin lange erfaring fra nettverksprogrammet InnoMed – Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, tok Espen Aspnes initiativ til å få utprøvd Eden-opplegget her hjemme i InnoMed-regi.

"Eden-filosofien" inneholder enkeltelementer som fra før har vært i bruk ved sykehjem uten Eden-tilknytning – også i Norge. Her en "sanse-hage" fra et sykehjem på Manglerud i Oslo.

Aspnes inviterte til en workshop i Trondheim høsten 2009. I etterkant av denne ble de sørtrønderske kommunene Bjugn og Åfjord med på ideen om et forprosjekt, der det ble skaffet finansiering fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Feltstudier

– Et minne for livet, sier SINTEFs Peter Friederichsen om sine to døgnopphold på sykehjem.


Som første skritt i forprosjektet dro ledere fra de to kommunene på Eden-kurs i Danmark. Med på turen var også SINTEFs Peter Friderichsen.

Vel hjemme igjen var det duket for feltstudier i omsorgs-Norge.


Trent observatør og intervjuer

For å kunne legge opp en strategi for en eventuell innføring av ”Eden-filosofien” var det viktig for de to deltakerkommunene å få kartlagt i hvilken grad ”Eden-verdier” eventuelt fantes fra før i pleie- og omsorgssektoren i Bjugn og Åfjord.

– Som produktdesigner er Peter vant til både å observere og intervjue mennesker. Derfor ga vi feltarbeidet til ham, forklarer Aspnes.

Varm velkomst
Spent og nysgjerrig tok den unge dansken fatt på sine døgnopphold ved sykehjemmene i Bjugn og Åfjord en januardag i fjor.

– Beboerne tok veldig godt i mot meg, selv om de var litt mistenksomme i starten. Mange lurte jo på hva som var galt med meg siden de hadde vanskelig for å skjønne at jeg bare skulle bo der et døgn, forteller Friderichsen.

Lite ”Eden-aktig”
De påfølgende to døgnene både så og hørte han at mye avviker fra Eden-idealene i den norske sykehjemshverdagen.

– Jeg registrerte blant annet at medarbeidere ikke sitter til bords med beboerne, at det er mange fysiske adskillelser med skilt og ”forbudte områder”, at fellesarealene ofte var tomme på tross av mange sittemuligheter, at få beboere snakker sammen, at nesten ingen dyr og barn var å se og at alt ”liv” kom fra medarbeiderne. Og NB, dette er ikke særtrekk for de to institusjonene på Fosen. Slik er det ved de fleste sykehjem i Norge, sier Peter Friderichsen.  

Hovedprosjekt i gang
Observasjonene hans ble lagt fram på et møte med deltakerne i forprosjektet i april, og i høst startet hovedprosjektet opp, hovedsaklig finansiert av kommunene selv.

Nå har danske kursledere vært på Fosen og holdt Eden-kurs for 50 ansatte i omsorgssektoren i Bjugn og Åfjord.


Eden-glød på Fosen
Der forteller ledere i sektoren at medarbeiderne har tatt innover seg Eden-verdiene med stor glød – og at kurset bød på noen a-ha-opplevelser. 

Les mer her om hva Eden-prosjektet innebærer i omsorgshverdagen i de to Fosen-kommunene.

Rørende innslag
For Peter Friderichsen er døgnoppholdene på sykehjem forlengst blitt et minne for livet.

– Rørende innslag uteble ikke, forteller dansken med et smil. – En dame på 100 år var litt bekymret over at jeg ikke kjente noen på sykehjemmet. Hun anbefalte meg å snakke med damene i hvite klær hvis jeg hadde problemer.

Av Svein Tønseth


 

.