Til hovedinnhold
Norsk English

Eden-glød på Fosen

Ledere i omsorgssektoren i kommunene Bjugn og Åfjord forteller at medarbeiderne har tatt innover seg Eden-verdiene med stor glød – og at kurset bød på noen a-ha-opplevelser.

 

Lisbeth Nebb, avdelingsleder ved Åfjord Helsesenter, sier det sånn:

Ut av passiviteten
– De siste åtte årene har vi jobbet mye med å gi beboerne kulturopplevelser og underholdning. Vi har hatt stor fokus på dette, og synes vi har fått det til bra. Da jeg satt i Danmark og lyttet til lærerne på Eden-kurset, så tenkte jeg i starten at – jo, dette er akkurat det vi holder på med hjemme i Åfjord. Helt til jeg skjønte hva Eden egentlig handler om.

– Det handler om mer enn kulturopplevelser og underholdning, selv om det er et godt krydder i tilværelsen. Det handler om å kunne få være med i hverdagen, ta beslutninger og ha valg – og at omgivelsene respekterer dette. 

Service og hjelp i fokus
– Dette vil utfordre vår generasjons tankegang, hvor vårt fokus har vært på å yte service og hjelp, fremfor å lytte til hva eldre egentlig trenger og hva de egentlig kan klare selv. Vi ønsker jo så gjerne å hjelpe og gjøre det beste.

– Noen ganger mener vi at vi vet best hva den eldre trenger, men mange ganger kan omgivelsene gjøre eldre hjelpeløse og mer hjelpetrengende enn hva de er. Dette er negativt for selvfølelsen og opplevelsen av egenverd.

– Det er viktig å kunne opprettholde regi av eget liv. De tjenester som skal tilbys fra hjemmetjeneste og institusjonstjeneste skal for ettertiden underbygge og støtte opp under dette, sier Nebb, og fortsetter:

Får gi omsorg tilbake
– Kurset fikk meg også til å se at det å være passiv mottaker av omsorg medfører at det blir et skille mellom hjelper og mottaker. Man oppfatter ikke hverandre som likeverdige, og dette gir mottaker en følelse av å være hjelpeløs og mindre verd.

– Nettopp det å gi omsorg er et av menneskets mest grunnleggende behov, og våre beboere har også fortsatt behov for å gi omsorg. Vi samarbeider blant annet med barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen i våre aktiviteter. Der får barn, ungdom og beboere sjansen til å delta sammen, forteller Lisbet Nebb – og legger til:

– De ansatte er udelt positive. Folk er kreative og legger enda mer av sin energi inn i jobben. Vi har fått katt på sykehjemmet. Sussi er vår nye medhjelper. Hun er veldig glad for all omsorgen hun får fra beboerne.Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef i Bjugn, setter følgende ord på sine ”Eden-tanker:”

Spennende og krevende
– Med Eden-prosjektet står vi oppe i en prosess som er spennende, artig og veldig krevende. Krevende fordi Eden-verdiene ikke er noe som vises. Du kan ikke se med det blotte øye om et sykehjem eller bofellesskap drives etter Eden-prinsipper. I stedet går det fram av den stemningen som skapes av møtet mellom mennesker.

For mye hjelpsomhet
– Prosessen har ført til at vi spør oss om vi som helsepersonell har ønsket å hjelpe litt for mye; om vi gjennom vår utstrakte vilje til å hjelpe har bidratt til å gjøre beboerne hjelpeløse. Det handler om en kultur vi må snu rett og slett, sier Andersson og legger til:

– Jeg så ved selvsyn at Eden-kurset her i Bjugn gjorde noe med de 25 ansatte som deltok. Eden er en langsiktig prosess, men jeg har allerede hørt igjen Eden-verdier når medarbeiderne snakker om jobben sin. De argumenterer for at vi må bringe livet inn hit til Bjugn Helsesenter.

Rotmo og Skomakergata
– Noen ansatte har nå hengt opp fuglemat utenfor vinduene, og vi har gjort noen forsøk på å ha katt innendørs. Vi har lagt fiberkabel mellom kulturhuset og helsesenteret, der vi blant annet overførte Hans Rotmos ”Vårres jul”-konsert. Da ”fiberen” ble innviet, inviterte vi unger hit som satt og så ”Jul i skomakergata” sammen med beboerne. Og takket være Eden, føler vi oss trygge på at alt dette er rett.


Håper på spredning
Stormo Andersson legger ikke skjul på at det er SINTEF-medarbeider Espen Aspnes’ fortjeneste at Bjugn har blitt ”Eden-kommune”. Både Aspnes og kollega Peter Friderichsen følger hovedprosjektet med stor interesse.

– Vi ønsker at det skal bli gjennomført en evaluering av effektene, og at konseptet skal bli tatt i bruk i andre kommuner, sier de to SINTEF-medarbeiderne.

Også hjemmetjenester
Prosjektet på Fosen pløyer også ny mark i internasjonal sammenheng. Åfjord er nemlig første kommune i Europa som tar i bruk Eden-filosofien også i hjemmebaserte omsorgstjenester.

Åfjord er utpekt av Helsedirektoratet og Fylkesmannen som vertskommune for ” Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag”. I Eden-prosjektet har kommunen valgt å ha sitt hovedfokus på hjemmetjenestene.

 

På informasjonsmateriell skriver Åfjord  kommune blant annet dette om formålet med sin Eden-satsing :

”Prosjektet skal ta sikte på å gi eldre som mottar pleie – og omsorgstjenester en bedre hverdag med mulighet for fortsatt vekst og trivsel. Ved å innføre filosofien Eden Alternative oppfordres alle til en større grad av medvirkning, aktiv og bevisst omsorg og ansvar for seg selv og andre.

Dette gir en helt klar holdningsendring i kontakt med den eldre hjelpetrengende. Ved å kunne synliggjøre dette mener vi at eldre oppnår den anerkjennelse og respekt de fortjener, og formidler ved dette at eldre har en stor verdi i og for vårt samfunn."

Laila Refsnes, leder av hjemmetjenesten i Åfjord kommune, sier dette om Eden-satsingen i hjemmebaserte tjenester:

– Å arbeide ut fra verdiene i Eden Alternative, innebærer et fokusskifte fra en hverdag hovedsakelig tilrettelagt etter personaldefinerte rutiner ut fra den enkelte beboers vurderte behov for pleie og omsorg, til et hverdagsmiljø som oppmuntrer, inspirerer og gir tjenestemottakere mulighet for fortsatt deltakelse i hverdagslivet.

– Vi vil skape og bevare det hjemmlige og private miljøet med mulighet for hverdagsliv, naboskap og fellesskap. Den nødvendige pleie gjennomføres selvfølgelig også.Hør radioinnslag her
Ved starten av hovedprosjektet ble det arrangert et møte i Åfjord der politikere, brukerrepresentanter, arbeidstakerorganisasjoner og samarbeidende fagtjenester var invitert.

NRK-reporter Ståle Yttrehus deltok også, og han spurte kursleder Karin Dahl fra Danmark om man kunne høre at man var inne på en ”Eden-institusjon”. Her er radioinnslaget som gikk på lokalsendinga til NRK Trøndelag.


Av Svein Tønseth