Til hovedinnhold
Norsk English

Fanger offshore vind fra øst

Signering: Fv. Bård W. Tveiten (SINTEF/NOWITECH), Subodh Mhaisalkar (NTU) og Harald Ellingsen (NTNU). Foto: Paul Ang, NTU.
Norsk forskningssenter for offshore vind, NOWITECH, signerte nylig en samarbeidsavtale med Nanyang Technological University i Singapore. Det gir økt kompetanse på hjemmebane.

Universitetet er et av Asias ledende universiteter og satser sterkt på utvikling av offshore vindkraft, forteller forskningssjef Bård Watne Tveiten ved SINTEF Materialer og kjemi. 
Målet med samarbeidet er å få på plass et forskningssamarbeid, inklusive et utvekslingsprogram for 10-15 doktorgradskandidater innenfor fagområdet.

Industrisamarbeid
Det nyetablerte samarbeidet vil ifølge Tveiten berede grunnen for norsk industri med internasjonale ambisjoner  innenfor offshore vind i dette området av verden. Universitetet har også fra før lange tradisjoner for å samarbeide med norske partnere; blant annet har BI hatt et samarbeid med Nanyang Technological University innenfor forretningsutvikling i flere år.

-Hva vil denne samarbeidsavtalen bety for fagmiljøet ved SINTEF og NTNU på kort sikt?

-Vi får tilgang til fremragende ressurser innenfor et område som vi ønsker å satse på. Dette er et landsom allerede huser FoU sentra fra noen av verdens mest ledende aktører innenfor maritim industri og offshore vind, som DNV, Vestas, Rolls Royce Marine og Keppel Offshore & Marine – sistnevnte er verdens største offshoreprodusent.

Markedet i Asia er stort, og bare i Singapore arbeider det i dag 2000 nordmenn, og 170 norske bedrifter er etablert der borte.

- Singapore har verdens største havn og er en åpen port mot resten av markedet i Asia.  Jeg håper og tror at samarbeidet også kan gi oss store forretningsmuligheter på sikt i land som Kina og Korea. I tillegg vil doktorgradsprogrammet gi oss flere dyktige medarbeidere med internasjonal erfaring og interkulturell innsikt.
Dette vil bidra til viktig kompetanseutveksling for norske aktører, sier Bård Watne Tveiten, som også jobber tett med Innovasjon Norge som også støtter initiativet.

 

 

Ambassadør Janne Julsrud var tilstede under signeringen.

Den norske ambassadøren til Singapore, Janne Julsrud var også til stede under signeringen av avtalen. Hun, understreket viktigheten av FoU samarbeid mellom Norge og Singapore innenfor energi og maritim sektor i sitt foredrag under signeringen.

Stort marked
Ifølge NTUs nettsider er klimaendringer og verdens stadig økende behov for mer energi drivkraften bak satsingen på Offshore vind. The European Wind Energy Association anslår at markedet for offshore vindturbiner vil øke med en årlig vekstrate på 1,5 gigawatt i 1011 til hele 6,9 GW i 2020.

Det fordrer en økning i årlige investeringer fra 5,8 milliarder i 2011 til 15,5 milliarder i 2020. Det vil i så fall bety svært gode muligheter for satsing på denne typen vindparker: Bare i Europa skal det bygges 30.000 offshore vindmøller innen 2030, det tilsvarer at en offshore vindmølle installeres annenhver time i gjennomsnitt - hver eneste arbeidsdag fram til 2030.

Christina Benjaminsen

Kontakt: 
Ansattinfo mangler 

Relevant info:
Nowitech - Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology