Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering

SINTEF har utarbeidet et modellsystem for spredning av organiske utslipp fra oppdrettsanlegg. Resultatene viser hvor det potensielt legger seg et tykt sedimentlag, hvordan dette endrer seg med tiden og hvor langt utslippene spres. Modellsystemet er nyttig for produksjonsplanlegging, miljøovervåkning og planlegging av prøvetaking.

Prosjekter