Til hovedinnhold
Norsk English

Gi meg de unge med kunnskap!

Dikteren Rudolf Nilsen skrev "Gi meg de kolde og kloke som kjenner min virkelighet – bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet". Rudolf Nilsen hadde en helt annen kamp å kjempe enn dagens sjømatnæring har, og bruker sterke ord. Men vi kunne vel skrive om dikterens ord til at i sjømatnæringen ønsker vi oss unge som kjenner kysten, får kunnskap gjennom utdanning og tar det de vet med seg inn i næringen for å utvikle den?

For noen år siden slet de som tilbød utdanning innen fiskeri- og akvakultur med rekrutteringen. Utdanningstilbud ble lagt ned og det så i det hele tatt dystert ut med tanke på rekrutteringen av flinke ungdommer til sjømatnæringen. Men så har noe skjedd. På tross av utfordringene næringen har og på tross av mer eller mindre saklige oppslag i media om særlig havbruksnæringen, så skjer det nå så mye positivt at jeg ser lyst på framtidens rekruttering til kystnæringene. Klyngen akvARENA arrangerer årlig en møteplass der medlemsbedrifter i akvARENA presenter seg for studenter på NTNU, fjorårets utgave het HAV 14.

Linjeforeningene på NTNU sprer budskapet til sine og det er langt flere studenter som vil delta enn det det er plass til. Studentene kommer slett ikke bare fra de marine studiene, her er et bredt spekter av fag representert. Under årsmøtet til FHL i Bodø i mars skal det for andre gang arrangeres en såkalt Student Bootcamp. Der får en gruppe studenter lære om sjømatnæringen, blant annet gjennom besøk til ulike bedrifter, og de skal i mindre grupper utarbeide en løsning og forretningsplan for en problemstilling de har fått. En jury med ledere fra næringen plukker ut det de mener er den beste besvarelsen og vinneren får muligheten til å presentere den for årsmøtet. Dette er tydeligvis motiverende for studentene, for også her melder flere seg på enn det er plass til. Tøffe studenter, sier jeg – det er ikke bare-bare å presentere en løsning de har hatt fire døgn på å lage ovenfor en stor forsamling.

Det er så mange positive ting jeg kunne ha nevnt, men plassen tillater bare et par drypp til. NTNU har etablert Brohode Frøya der de i et samarbeid med Frøya videregående skole skal styrke rekrutteringen til marin sektor og bidra til en mer relevant utdanning både på NTNU og på den videregående skolen, som de sier selv. De arrangerer brohodekonferanser på Frøya og på Rørvik der de samler elever, studenter, næringsliv og forskere – blant annet til speed-dating mellom elever/studenter og bedrifter. Og så har vi YoungFish. Bare navnet er jo fantastisk! I første rekke for de under 35 år som allerede er i næringen, men også åpen for de på vei inn. De har fått 450 medlemmer i løpet av ett år og arrangerte en vellykket konferanse i Bergen i januar med innlegg som "Et analytisk blikk på bransjens økonomi" og " Slik skal jeg drive Lovund Laks inn i fremtiden". Flott, sier jeg.

Vi får nok ikke bare de unge som kjenner kysten inn i næringen i framtiden. Men er det så galt? Nei, jeg tror det er helt nødvendig for utviklingen av de marine næringene at vi får med oss de kloke hodene som brenner for å bidra og utvikle, uansett hvor de kommer fra. Skal vi utvikle sjømatnæringen slik vi vil, så må vi ha gode ambassadører i alle deler av samfunnet. Og da er det helt nødvendig at vi får en stor bredde av unge som vil inn i næringen.

(Kronikken stod først på trykk i fiskeribladet fiskaren)