Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjonsteknologi


Kontaktperson

Vareproduserende industri i Norge representerer i dag en liten rolle i verdiskapningen nasjonalt, men vil i fremtiden være viktig for sysselsettingen og en bærekraftig utvikling av velferdssamfunnet. Vår fremste utfordring er å styrke privat næringsliv og legge til rette for vekst og økt sysselsetting innen konkurranseutsatt sektor, både innenfor eksisterende industri og gjennom vekst i SMB bedriftene. For å møte økt global konkurranse og internasjonale krav må vareproduserende industri bli smartere, grønnere, mer nyskapende og stadig mer produktiv.

SINTEF kan bidra til å finne løsninger

SINTEF kan bidra med forskning, utvikling og implementering av nye, avanserte materialer og muliggjørende teknologier, samt fremtidens kompetanse og arbeidsorganisering, som kapitaliserer på våre fortrinn gjennom den norske modellen.

Vår kompetanse - Produksjonsteknologi

Vi har kompetanse innen fleksibel robotikk og automatisering, produksjonssystemer og -styring, og additiv, subtraktiv og hybrid tilvirking. Vår ambisjon er å vise hvordan muliggjørende teknologier og avanserte produksjonsformer kan øke verdiskapingen, samt demonstrere "customized production" som konkurranse strategi i globale markeder.

Ekspertise

Sensorbasert robotikk

Avdeling for produksjonsteknologi levere spisskompetanse innen sensorstyrt robotikk og fleksibel automatisering. Dette er viktige muliggjørende teknologier for å kunne øke automatiseringgrad og konkurransekraft innen norsk vareproduserende industri.

Produksjonssystemer og -styring

Vi har lang erfaring med design av integrerte produksjonssystemer med produksjonsressurser, matere, transportutstyr, palleteringsstasjoner og lagerautomater. I tillegg utvikler vi programvareløsninger for operativ styring av vareflyt på...

Laboratorier

Automatisering

Automatisering

Vi har lang erfaring med utvikling av automatiserte, fleksible produksjonsprosesser. Vi tilbyr tjenester innen automatiseringsanalyse- og optimalisering, fleksible sensor-baserte løsninger og simulering av produksjonsprosesser.