Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Batterier og hydrogenteknologier

Vårt mål er å utvikle ny teknologi for grønne energiløsninger basert på høy kompetanse innen materialer og elektrokjemi, ved bruk av både modellering og eksperimentelle metoder.

Kontaktperson

Forskningsområder

Hydrogen

  • Vi jobber med lavtemperaturelektrolysatorer og brenselceller. Vi utvikler nye materialer, inkludert katalysatorer, elektroder, porøse transportlag (PTL), mikroporøse lag (MPL), membraner og bipolare plater, og tester deres ytelse og levetid under relevante driftsforhold i den virkelige verden.
  • Avansert infrastruktur som teststasjoner og supplerende elektrokjemisk analyseutstyr gir oss en full forståelse av prosessene og nedbrytningsmekanismene som skjer in situ på en enkelt celle- og stabelnivå.
  • Vi er i stand til å gjennomføre kort- og langtidstester for enkeltceller og stabler av PEM brenselcelle og elektrolyser, samt klassiske alkaliske og AEM elektrolyserende enkeltceller.
  • Post mortem-analyse av brenselceller og elektrolysekomponenter.

Batterier

  • Vi utvikler materialer, elektrodestrukturer og elektrolytter for neste generasjons batterier, inkludert avanserte Li-ion-, metall-luft- og solid state-teknologier.
  • Vårt nye batterilaboratorium og eksisterende lokaler inkluderer over 300 testkanaler, spesielle testoppsett for forskning på solid state-batterier som lar oss få bedre forståelse av ytelsesparametere og degradering som skjer inne i battericellene.
  • Sammen med utmerket fysisk-kjemisk karakterisering blir vi en ledende aktør i det europeiske FoU-landskapet for batterier.

Modellering

  • Vi utvikler beregningsmodeller av brenselceller, elektrolysatorer og batterier for å få større innsikt i de fysiske prosessene som driver ytelsesgevinster i celler, pakker/stabler og systemer. Vi bruker disse modellene både for å forfølge forskningsspørsmål og for å hjelpe industrielle partnere med å designe produkter, og vi er også involvert i å utvikle åpen kildekode-programvare for det vitenskapelige miljøet.
Foto: 1) Thor Nielsen/SINTEF, 2) Smidesang & Lyng/SINTEF, 4) Edvin Wiggen Dahl/SINTEF

Forskningstilnærming

Unik infrastruktur i verdensklasse finansiert av både INFRA og SINTEF

Hydrogenlaboratoriet

  • Dette lavtemperatur-hydrogenlaboratoriet er et av de mest komplette og avanserte laboratoriene for elektrolysør- og brenselcelletesting i Skandinavia. Den tilbyr testmuligheter for både elektrolyse og brenselceller fra FoU-skala enkeltcelletesting, opp til kW-skala short stack testing. Laboratoriet deles med NTNU, og er en av knutepunktene til Norsk Brenselcelle- og Hydrogensenter.

SINTEF Batterilab (Siemens Energy)

  • 380 m2 labareal inkludert 150m2 tørrrom med duggpunkt -42,5 °C. Laboratoriet huser en komplett pilotlinje for produksjon av battericeller; slurryblanding/reologi, spalteform/knivbelegg, kalender, vakuumovner, pouch cell montering og formasjon. Laboratoriet inkluderer også 3 hanskerom, klimakamre og over 300 kanaler (0-6V, 5Ah-60Ah) for testing av små og store battericeller.

En prosjektportefølje som spenner fra store kompetansebyggingsprosjekter i EU til industriprosjekter med kunder fra hele verden, gjør oss i stand til å bygge unik kompetanse og utvikle innovative løsninger.


Medarbeidere i forskningsgruppen for Batterier og Hydrogenteknologier

Bildecollage, fire bilder av lab, bygg og stasjoner
Batterilab, Siemens, Drivstoffcelle teststasjoner (foto: Thor Nielsen, SINTEF) og tørrrom med belegger

Illustrasjon av kjernekompetanse og teknologi
Illustrasjon: SINTEF Industri