Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Geofysikk

Innen geofysikk er hovedaktiviteten primært knyttet til seismiske prosesseringsmetoder for strukturell avbildning av undergrunnen.

Kontaktperson

Forskningsområder

  • Høyoppløst seismisk modellering og inversjon
  • Elektromagnetisk, gravimetrisk, magnetisk modellering og inversjon
  • Integrasjon (joint inversion) av flere dataset
  • Kvantitative geofysiske metoder
  • Beregning av usikkerhet ved geofysisk avbildning
Deteksjon av CO2 (lilla område) injisert ved Svelvik CO2 Field Lab ved hjelp av seismiske data.
3D-visning av to seismiske seksjoner fra Sleipner-datasettet fra 2008 (lagdelt CO2-plomme synlig).

Forskningstilnærming

Seismisk og elektromagnetisk modellering og inversjon, kombinert geofysisk inversjon/tolkning, verktøy for usikkerhetskvantifisering, vurdering av informasjonsverdi og optimalisering av undersøkelser.

Prosjekter

GeoDrones

GeoDrones

Start:
Slutt:

Geofysisk kartlegging og overvåking av naturfarer ved bruk av multifunksjonelle droner.

CO2 Field Lab

CO2 Field Lab

Start:
Slutt:

Hovedformålet med CO2-feltlabprosjektet er å øke sikkerheten ved CO2-lagring ved å skaffe tilveie kunnskap om hvordan man best mulig kan overvåke bevegelsen av CO2 i geologiske formasjoner. Dette vil gjøre oss i stand til å oppdage mulige lekkasjer...

Laboratorier

Dronelab

Dronelab

SINTEFs dronelab er en arena for utvikling av drone maskinvare og programvare.

Kontaktinformasjon

  • Foskningsgruppen er lokalissert i S.P. Andersens vei 15 B, 7031 Trondheim
  • Ansatte i gruppe for Geofysikk (By clicking on an employee's name, you will find an overview of publications that the employee has submitted)